Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Naučná stezka "Žatčany včera a dnes"

Během září 2018 byla v obci vybudována naučná stezka Žatčany včera a dnes. Nejprve se objevily cedulky s čísly doplněné názvy a obrázky, v místě cedulek byly potom vybetonovány podstavce a v posledních dnech byly namontovány stojany s panely stezky. Stezka byla symbolicky otevřena v neděli 16. září 2018 na oslavách výročí 100 let od vzniku Československé republiky. Důvodů pro vybudování stezky bylo několik. Památky a zajímavá místa v obci neměly žádné informační tabule. Pro mladší obyvatele či nedávno přistěhovalé občany obce je historie obce neznámou záležitostí a pomocí historických fotografií lze nejlépe ukázat proměny obce. Naučná stezka tak může pomoci k posílení vztahu obyvatel k obci. Stezka nabídne spoustu zajímavého i pro návštěvníky obce, ale je určena především obyvatelům. 

Stezka má celkem 15 panelů: 1. Vývoj osídlení, 2. Náves, 3. Stará pekárna a služby v obci, 4. Orlovna, 5. Haltýř, 6. Škola, 7. Církevní památky, 8. Žatčanské rybníky, 9. Keltský bojovník, 10. Přírodní památka Písky, 11. Žatčanský dvůr a mlýn, 12. Rychlíkův mlýn a evangelický hřbitov, 13. Rybník Na Loučkách, 14. Sokolovna, 15. Proměny krajiny.

V terénu panely nejsou číslovány, ale v uvedeném pořadí je lze obejít jako okruh v délce téměř 7 km. V nejbližším okolí návsi se nachází 7 panelů, ostatní jsou rozptýleny jak po obci, tak v okolní krajině. Na úvodním panelu Vývoj osídlení u katalpy vedle hospody jsou zakreslena umístění všech panelů.

Tvorba naučné stezky byla dlouhým procesem. Mnohdy to bylo jako rozmotávat klubko. Jedna fotografie, či vzpomínka vyvolávala u pamětníků další informace z dob minulých, a tak se objevovala pro mne téměř neznámá fakta. Za nejzajímavější pokládám vyprávění o tom, jak to „žilo“ na rybníku na konci 60. let. Rybník byl oblíbeným koupalištěm se sportovišti i občerstvením. Fascinující také byla fotografie návsi s hromadami salátových okurek, které tam přebírali členové zemědělského družstva. Nečekaně se vynořila i fotografie vnitřku samoobsluhy po jejím otevření v roce 1973. Zkrátka to bylo i dobrodružství. 

Hlavním zdrojem pro tvorbu naučné stezky byla kniha Z historie obce Žatčany zpracovaná v roce 2011 tehdejším kronikářem obce Josefem Sedláčkem. Tento podklad byl doplněn dalšími dohledanými informacemi a vzpomínkami pamětníků. Přibližně třetina použitých fotografií pochází od občanů, kteří fotografie zapůjčili k ofocení. Velmi zajímavým zdrojem o proměnách krajiny kolem obce byla Myslivecká kronika z let 1949–1960. Moc děkuji všem, kteří přispěli ke vzniku stezky. Vznikem naučné stezky ale dílo nekončí. Ukázalo se, že spousta míst a událostí z poměrně nedávné historie ještě není plně zdokumentována. Rád bych pokračoval ve shromažďování zajímavostí z historie obce. Pokud tedy doma objevíte starší fotografie obce, jejího okolí a různých akcí, tak je prosím přineste k nafocení na obecní úřad, nebo přímo mně (Žatčany 5, naskenované fotografie možno zaslat přímo e-mailem na janbinek@seznam.cz). Po nafocení vám budou fotografie, či další dokumenty nepoškozené vráceny. Přivítám také, pokud sepíšete své zážitky z dob minulých. Děkuji za ochotu a věřím, že vás naučná stezka obohatí i inspiruje.

Ing. Jan Binek, Ph. D., předseda Rozvojového výboru obce