Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

12. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2022-2026 > 12. zasedání ZO Žatčany >

Na stránkách obce se můžete seznámit se zápisem ze 12. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 10. srpna 2023 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Projednávaly se následující body:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO
3. Územní plán obce Žatčany
4. Nabídky komunálního traktoru
5. Nabídky oprav místních komunikací
6. Žádost o vyjádření k PD „Rekonstrukce RD č. 101 na pozemku parc.č. 660/2 v k.ú. Žatčany“
7. Vyřazení majetku „Žebřiny s lanem – průlezky“
8. Finanční příspěvek žákům ZŠ
9. Školství
10. Různé:
A) Smlouva o zřízení věcného břemene 
B) Stavební úpravy v mateřské škole

Zápis v pdf souboru ZDE