Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

8. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2022-2026 > 8. zasedání ZO Žatčany >

Na stránkách obce se můžete seznámit se zápisem z 8. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 19. dubna 2023 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Projednávaly se následující body:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO
3. Zpráva o kontrole finančního výboru
4. Závěrečný účet obce za rok 2022
5. Účetní závěrka obce za rok 2022
6. Účetní závěrka školy za rok 2022
7. Plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí 2023
8. Státní pozemkový úřad – Dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci, nájemní smlouva
9. Příspěvek škole na akce
10. Zpráva ze zasedání rozvojového výboru
11. Zpráva o činnosti školy za 4. čtvrtletí 2022
12. Odkoupení kopírky na OÚ
13. Žádost o dotaci Sokol Žatčany
14. Žádost o vyjádření k nástavbě RD č.p. 44
15. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci RD na parcele 135/1,136/1
16. Cenová nabídka – digitální úřední deska
17. Různé :
A) Smlouva EKO-KOM
B) Rozdělení pozemku parc. č. 185
C) Žádost o dotaci z rozpočtu obce – farnost
D) Žádost o odpis tiskárny
E) Žádost o schválení přijetí sponzorských darů ZŠ
F) Žádost o odkup pozemku – XXXX
G) Návrh na zrušení pravidel prodeje pozemků
H) Smlouva o zřízení věcného břemene GasNet Služby s.r.o.

Zápis v pdf souboru ZDE