Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Rekonstrukce silnice ze Žatčan do Újezdu u Brna

Od 15.10. do 15.12.2020 je prováděna rekonstrukce krytu silnice II/416 v extravilánu mezi obcí Žatčany a městem Újezd u Brna. Celková délka rekonstruovaného úseku krytu silnice II/416 je 1715 m. Akci je nutné udělat při vyloučení provozu na sil. č. II/416, tedy za úplné uzavírky. Technologie opravy tohoto úseku je totožná s opravou při akci: II/418 ÚJEZD U BRNA – OTNICE – II. STAVBA, kdy v uzavřeném úseku probíhají lokální sanace, při kterých je hloubka výkopu cca 60 cm. Při akci II/418 ÚJEZD U BRNA – OTNICE – II. STAVBA byl problém, kdy autobusy padaly do výkopu a nebo přes krajnice do zeleně, tomu je nutné se vyvarovat, proto je tato akce řešena formou úplné uzavírky silnice.

Objízdná trasa pro linkovou dopravu a vozidla do 3,5t vede po sil. č. II/380, dále po sil. č. III/4184 a sil. č. II/418.

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5t vede po sil. č. II/380 a sil. č. II/418.

Bc. Michaela Grycová
DoZBos s.r.o.,
Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice
T: + 420 730 514 719
Přechodné dopravní značení | svislé dopravní značení | vodorovné dopravní značení | dopravní zařízení | projektové činnosti pro D.I.O.