Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

27. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2018-2022 > 27. zasedání ZO Žatčany >

Na stránkách obce se můžete seznámit se zápisem z 27. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 18. listopadu 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Projednávaly se následující body:

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO 
3. Postoupení smlouvy o provozování obecního infokanálu 
4. Modulární MŠ 
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést stavbu 
6. Určení počtu zaměstnanců OÚ 
7. Žádost o dotaci z rozpočtu obce Žatčany pro rok 2021 
8. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 
9. Rozpočtové opatření 
10. Různé :
A) Zpráva o činnosti školy za 2. a 3. čtvrtletí 2020 
B) Smlouva o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene 
C) Vodné a stočné na rok 2021 
D) Nadstandard IDS 
E) Uzavření smlouvy o výpůjčce 
F) Prominutí nájmu 
G) Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci č.p. 15 
H) Smlouva o dílo – Obnova dvou křížů 
I) Žádost o obměnu dopravního autoparku SDH 
J) Vypovězení smlouvy s projektantem nové ZŠ 

  

Zápis v pdf souboru ZDE