Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

14. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2018-2022 > 14. zasedání ZO Žatčany >

Na stránkách obce se můžete seznámit se zápisem ze 14. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 20. listopadu 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Žatčanech.

Program jednání:

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO 
3. Diakonie Klobouky u Brna, Domov pro seniory Sokolnice – příspěvek 
4. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 
5. Návrh střednědobého výhledu na roky 2021 – 2023 
6. Obecně závazná vyhláška obce Žatčany č.1/2019, kterou se zrušuje OZV č. 2/2010 
7. Obecně závazná vyhláška obce Žatčany č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
8. Obecně závazná vyhláška obce Žatčany č.3/2019 o místním poplatku ze psů 
9. Obecně závazná vyhláška obce Žatčany č.4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
10. Smlouva o dílo – komunikace Kout 
11. Stavební dozor - komunikace Kout 
12. Novostavba RD na parcele 3851/6 
13. Nadstandardní spoje IDS JMK 
14. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - stavba 103005107 Žatčany 
15. Vodné a stočné na rok 2020 
16. Změna plánu účetních odpisů školy na rok 2019 
17. Rozvojový výbor 
18. Různé​

 

Zápis v pdf souboru ZDE