Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

27. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2014-2018 > 27. zasedání ZO Žatčany >

Na stránkách obce se můžete seznámit se zápisem ze 27. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 14. prosince 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Žatčanech.

Projednávaly se následující body:

1. Zahájení
2. Rozpočet na rok 2017
3. Rozpočtový výhled na roky 2018 - 2019
4. Inventarizace za rok 2016
5. Kronika za rok 2015
6. Odsouhlasení příspěvku – Region Cezava
7. Smlouva o bezúplatném převodu parcel 774/3 a 759/4
8. Dodatek smlouvy VAS Brno
9. Smlouva o dodávce energií E.ON
10. VEGAKOM - zřízení služebnosti
11. Rozpočtové opatření
12. Žádost o odkoupení pozemku
13. Různé
A) Žádost ZŠ o doplnění zřizovací listiny
B) Smlouva o poskytnutí odborné poradenské služby v oblasti BOZP a PO
C) OZV obce 1/2016 o nočním klidu
D) Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
E) Žádost o vyjádření k projektu II/380 Tuřany – Telnice- Moutnice, extravilán-DÚR 3. Stavba
F) Zpráva o činnosti školy za 3. čtvrtletí 2016
G) Návrh na vyřazení majetku v ZŠ

Zápis v pdf souboru ZDE