Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Obec Žatčany prodává nemovitý majetek

Obec Žatčany zveřejňuje svůj záměr prodat níže uvedený nemovitý majetek:

  • Pozemek parc. č. 3042/1 o výměře 939 m2
  • Pozemek parc. č. 3042/2 o výměře 179 m2

zapsaný na LV 10001 v k. ú. Žatčany, trvalý travní porost.
Oba dotčené pozemky jsou ve výlučném vlastnictví obce. Prodej pozemků je možný jen společně výlučně za účelem výstavby objektu k bydlení – rodinného domu. K oběma pozemkům, které jsou vedle sebe, je přístup z veřejné komunikace. Kupující bude mít možnost připojit se na své náklady k těmto inženýrským sítím: plyn, vodovod, splašková kanalizace a elektřina, které se nacházejí v blízkosti těchto pozemků.
Minimální cenu pro prodej pozemku stanovuje obec ve výši 2 500 Kč/m2.

  • Záměr č. 1/2022 (ve verzi pdf) ZDE
  • Pravidla o stanovení podmínek prodeje pozemků z majetku obce Žatčany (ve verzi pdf) ZDE
  • Kupní smlouva dle pravidel (ve verzi pdf) ZDE
  • Formulář - Žádost o koupi pozemku z majetku obce Žatčany (ve verzi pdf) ZDE