Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Řešení přestupků

Úvodní stránka > Obecní úřad > Informace občanům > Řešení přestupků >

Obec Žatčany má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu pro agendu přestupků s městem Židlochovice (ZDE), záležitosti s tím spojené řeší Odbor vnitřní správy.

Město Židlochovice, odbor vnitřní správy, projednává a rozhoduje zejména přestupky proti občanskému soužití, majetku, veřejnému pořádku, proti pořádku v územní samosprávě a pořádku ve státní správě. Dále projednává a rozhoduje přestupky podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákona o obecní policii, zákona o pohřebnictví, zákona o právu shromažďovacím, zákona o obcích, autorského zákona, podle zákona o střetu zájmů, zákona o zbraních a střelivu, školského zákona a další přestupky, které nejsou v kompetenci jiných odborů.

V případě, že máte se sousedem jiný spor, můžete se na níže uvedeném kontaktu dotázat, jak v určitém případě správně postupovat.

Kontaktní osoba: Bc. Denisa Slavíková, e-mail: denisa.slavikova@zidlochovice.cz , tel. č. 547 428 740