Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

11. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2022-2026 > 11. zasedání ZO Žatčany >

Na stránkách obce se můžete seznámit se zápisem z 11. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 19. července 2023 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Žatčanech.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO
3. Žádost o vydání stanoviska-vjezd na pozemek a do garáže na parcele 675/1
4. Stanovisko obce ke stavebnímu záměru „Přestavba části RD Žatčany 49“
5. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.BP-23/095, pozemek v k.ú. Žatčany
6. Plnění rozpočtu k 30. 6. 2023
7. Cenová nabídka energetického posudku MŠ
8. Školství
9. Různé:
A) Žádost ZŠ o investiční příspěvek – konvektomat
B) Žádost ZŠ o navýšení provozního příspěvku – nákup nábytku a příslušenství
C) Žádost ZŠ o investiční příspěvek – interaktivní tabule
D) Rozpočtové opatření
E) Odkoupení konvektomatu
F) Posouzení stavu komunálního traktoru VIVID
G) Ceník č. 4 Recovera – modré popelnice na papír
H) Prodej/pronájem části pozemku p.č. 3540 k.ú. Žatčany

Zápis v pdf souboru ZDE