Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

4. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2022-2026 > 4. zasedání ZO Žatčany >

Na stránkách obce se můžete seznámit se zápisem ze 4. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 18. ledna 2023 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Projednávaly se následující body:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO
3. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva BP -22/175, pozemek 427/2 v k.ú. Žatčany
4. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva BP-22/183, pozemek 666/1 v k.ú. Žatčany
5. Smlouva o zřízení věcného břemene HO-014330079106/001-MDP, příp. NN XXXXX
6. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2021/2022
7. Prodej pozemku, parcela č. 3042/1 a 3042/2
8. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 774/1 k.ú. Žatčany
9. Projednání stížnosti
10. Plnění rozpočtu k 31. 12. 2022
11. Nástavba základní školy
12. Pověření k zastupování v honebním společenství
13. Různé:
A) Dodatek č.1 Smlouvy o dílo – Změna č.1 územního plánu Žatčany vč. úplného znění
B) Žádost o dotaci z rozpočtu obce Žatčany – SK BEMETA Žatčany
C) Žádost ZŠ o změnu plánu účetních odpisů a schválení pánu účetních odpisů na rok 2023
D) Ocenění komunikace na parcele 427/2
E) Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Újezdská Rozmarýna
F) Rozpočtové opatření č.1
G) Žádost ZŠ o schválení odpisu plynového sporáku
H) Žádost ZŠ o vyřazení majetku

Zápis v pdf souboru ZDE