Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

3. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2022-2026 > 3. zasedání ZO Žatčany >

Na stránkách obce se můžete seznámit se zápisem ze 3. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 14. prosince 2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Žatčanech.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO
3. Inventarizace za rok 2022
4. Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2023
5. Střednědobý výhled ZŠ a MŠ na roky 2024-2025
6. Rozpočet obce Žatčany na rok 2023
7. Střednědobý výhled rozpočtu obce Žatčany na roky 2024-2025
8. Žádosti o dotace na rok 2023 – Diakonie, Orel, Junák
9. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2022
10. Změna užívání účelu objektu na pozemku p. č. 160
11. Nástavba základní školy
12. Dodatek č. 19 ke smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence
13. Dodatek č. 24 ke smlouvě o nájmu a provozu vodovodů ze dne 19. 12. 2001
14. Dodatek č. 14 ke smlouvě o nájmu a provozu kanalizace ze dne 12. 12. 2008
15. Finanční příspěvek pro ZŠ
16. Rozpočtové opatření
17. Různé:
A) Úprava ceny za vodu převzatou ČOV Měnín
B) Plán rozvoje obce
C) Úprava ceny triček se znakem obce
D) Ustavení komisí pro výběr zhotovitele nástavby školy
E) Zpravodaj
F) Smlouva o dílo – obecní rozhlas
G) Vyřazení majetku
H) Dar Generace Care z.ú.

Zápis v pdf souboru ZDE