Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

52. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2018-2022 > 52. zasedání ZO Žatčany >

Na stránkách obce se můžete seznámit se zápisem z 52. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 14. září 2022 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Projednávaly se následující body:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO
3. Zpráva o kontrole Finančního výboru obce
4. Zpráva o kontrole Kontrolního výboru obce
5. Plnění rozpočtu k 31. 8. 2022
6. Zřizovací listina ZŠ a MŠ Žatčany
7. Smlouva o zřízení věcného břemene
8. Školství
9. Rozpočtové opatření
10. Kronika obce 2021
11. Znalecký posudek – dendrologické posouzení stromů
12. Recovera – nabídka čištění popelnic
13. Přechody pro chodce
14. Žádost o prodej pozemků
15. Znalecký posudek – směna pozemků s biskupstvím
16. Různé:
A) Projekt ZŠ
B) Kapacita školní kuchyně
C) Osvětlení
D) Zateplení MŠ
E) Pojištění obce
F) Žádost o finanční příspěvek

Zápis v pdf souboru ZDE