Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

31. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2018-2022 > 31. zasedání ZO Žatčany >

Na stránkách obce se můžete seznámit se zápisem z 31. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 24. února 2021 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Projednávaly se následující body:

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO 
3. Výběrové řízení na Dotační a technický management projektu: Rozšíření kapacity ZŠ Žatčany 
4. Výběrové řízení na TDS a koordinátora BOZP projektu: Rozšíření kapacity ZŠ Žatčany 
5. Inventarizace za rok 2020 
6. Žádost o vydání stanoviska ke stavbě na parcele p.č. 137 a 156/4 
7. Žádost o vydání stanoviska ke stavbě na parcele p.č. 305 
8. Nabídka možnosti svozu plastů firmou SUEZ 
9. Žádost o směnu, případně prodej pozemku 
10. Zhodnocení práce ředitelky školy po 6letém funkčním období 
11. Rozpočtové opatření 
12. Plnění rozpočtu za rok 2020 
13. Různé:
A) Smlouva o zřízení služebnosti na p. č. 774/1 pro CETIN 
B) Žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení akce Zpevnění polní cesty P4 v k. ú. Žatčany 
C) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 20-030 
D) Smlouva o zřízení věcného břemene 
E) Zpráva finančního výboru 
F) Různé z různého

Zápis v pdf souboru ZDE