Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

28. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2018-2022 > 28. zasedání ZO Žatčany >

Na stránkách obce se můžete seznámit se zápisem z 28. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 16. prosince 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Žatčanech.

Projednávaly se následující body:

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO 
3. Dodatek č. 17 ke smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence s Vodárenskou a.s. 
4. Dodatek č. 12 o nájmu a provozu kanalizace s Vodárenskou a.s. 
5. Dodatek č. 22 ke smlouvě o nájmu a provozu vodovodů s Vodárenskou a.s. 
6. Smlouva s E.ON na dodávku elektřiny 
7. Úprava cen SUEZ 
8. Výpůjčka nemovitého majetku, část parcely p.č. 290 
9. Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb 
10. Finanční příspěvek-Mužáci 
11. Kronika obce za rok 2019 
12. Inventarizace za rok 2020 
13. Rozpočet obce na rok 2021 
14. Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022 ˗ 2024 
15. Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2021 
16. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2022 ˗ 2024 
17. Rozpočtové opatření  
18. Zpráva kontrolního výboru 
19. Zpráva z rozvojového výboru 
20. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření 
21. Různé
A) Dodatek č. 1 ke zřizovací listině školy 
B) Navýšení úvazku na OÚ 
C) Údržba veřejného osvětlení a rozhlasu. 
D) Změna výše ceny za vodu převzatou na čističce odpadních vod v Měníně 
E) Aktualizace plánu Programu rozvoje obce  

Zápis v pdf souboru ZDE