Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

26. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2018-2022 > 26. zasedání ZO Žatčany >

Na stránkách obce se můžete seznámit se zápisem z 26. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 21. října 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Žatčanech.

Program jednání:

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO 
3. Rámcová smlouva o dílo – infokanál 
4. Modulární MŠ 
5. Územní souhlas ke stavbě – Žatčany, rozš. NN, GasNet s.r.o. K294/2“ 
6. Pojistné smlouvy 
7. Opravy cest – nabídka 
8. Žádost – přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 323 
9. Dofakturace stočného 2020 
10. Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ na dovybavení MŠ 
11. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci – rozšíření NN nová MŠ 
12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – rozšíření NN nová MŠ 
13. Žádost o pronájem pozemku 
14. Smlouva o smlouvě budoucí ÚZSVM 
15. Rozpočtové opatření 
16. Různé:
A) Výběrové řízení – oprava křížů 
B) ZŠ – oprava podlahy 
C) Plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí 
D) Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci – most k Nesvačilce 

Zápis v pdf souboru ZDE