Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

19. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2018-2022 > 19. zasedání ZO Žatčany >

Na stránkách obce se můžete seznámit se zápisem z 19. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 15. dubna 2020 v sále místní orlovny.

Projednávaly se následující body:

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO 
3. Dodatek č.2 Stanov Regionu Cezava 
4. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo – silnice Kout 
5. Mateřská školka – přístavba modulární školky 
6. Kupní smlouva a smlouva o úschově na parcelu 3042/2 
7. Dotace a dary z rozpočtu obce 
8. Rozpočtové opatření 
9. Smlouva o provozu obecního infokanálu 
10. Žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní souhlas XXXXXX 
11. Smlouva č. 1030058382/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku 115/1, Žatčany rozš. NN, XXXXXXX K895/2 
12. Dodatek č. 5 k Nájemní smlouvě č.596/2004 – pozemky 
13. Různé 

Zápis v pdf souboru ZDE