Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Historické mapy zachycující naši obec již v r. 1716

Je zajímavé mít možnost srovnání historických map z různých období s aktuálním stavem, případně leteckým pohledem. Proto Vám dnes nabízíme k seznámení několik nejstarších map z 18. a 19. století, na kterých již byly zaznamenány naše 2 původní obce Třebomyslice a Žatčany. Pro lepší orientaci je naše obec na mapách vyznačena červenou šipkou.


Müllerova mapa Moravy z roku 1716

Müllerovo mapové dílo v měřítcích větších než 1:200 000 patří na rozdíl od starších map k dílům, barvitě vypovídajícím o proměnách české a moravské krajiny na počátku 18. století. Pět desetiletí před prvním vojenským mapováním zachycuje podrobně krajinu Českých zemi s mnoha údaji zeměpisné, hospodářské, názvoslovné a kulturní povahy.


Další mapy z uvedeného období naleznete zde


I. vojenské mapování – Josefské

1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace), měřítko 1: 28 800

Důstojníci vojenské topografické služby projížděli krajinu na koni a mapovali metodou "od oka", tj. pouhým pozorováním v terénu. Jeden důstojník za léto zmapoval až 350 km2. Velká pozornost byla věnována komunikacím, řekám, potokům i umělým strouhám, využití půdy (orná půda, louky, pastviny atd.) i různým typům budov - kostely, mlýny. Díky barevnému rozlišení jednotlivých složek (mapy byly ručně kolorovány) je lze snadno identifikovat. Na okraji každého listu je seznam obcí a kolonky pro doplnění počtu obyvatel, koní apod. Na některých listech tato čísla chybí, můžeme je však najít ve výše zmíněném vojensko-topografickém popise.


Další mapy z 1. vojenského mapování naleznete zde


II. vojenské mapování - Františkovo

1836-1852, měřítko 1: 28 800

Obsah mapy je v podstatě totožný s I. vojenským mapováním, přidány byly pouze výšky trigonometrických bodů, avšak zobrazovaná situace se velmi liší. Mapy II. vojenského mapování vznikaly v době nástupu průmyslové revoluce a rozvoje intenzivních forem zemědělství, kdy vzrostla výměra orné půdy za 100 let o 50% a lesní plochy dosáhly u nás historicky nejmenšího rozsahu.


Další mapy z 2. vojenského mapování naleznete zde


III. vojenské mapování - Františko-josefské

1876-1878, měřítko 1 : 25 000

Jelikož Františkovo mapování již nestačilo požadavkům armády rakouské monarchie na přesné a hlavně aktuální mapy, r. 1868 rakouské ministerstvo války rozhodlo o mapování novém. Jeho podkladem se opět staly katastrální mapy, oproti II. vojenskému mapování je vylepšeno znázornění výškopisu – nejen šrafami, ale také vrstevnicemi a kótami.


Další mapy z 3. vojenského mapování naleznete zde


Letecký snímek z roku 1953

Velice zajímavé je srovnání zejména 2 leteckých snímků Žatčan. První letecký snímek, teprve nedávno z armádních zdrojů zveřejněný snímek, pochází z roku 1953 a při srovnání s aktuálním snímkem z roku 2011 je na první pohled patrný vývoj a změny v naší obci a okolí v posledních 50ti letech.

Další letecké mapy z této doby naleznete zde


Letecký snímek z roku 2011