Obec Žatčany - aktuality a články http://www.obeczatcany.cz Aktuality a články na stránkách obce Žatčany obec@obeczatcany.cz Copyright 2008 Synetix, s.r.o. info@synetix.cz cs Fri, 10 Jul 2020 2:15:53 +0200 Synetix export manager http://backend.userland.com/rss2/ 60 Oznámení praktické lékařky MUDr. Jany Kudrnové https://www.obeczatcany.cz/index.php?desktop=clanky&action=view&id=975 MUDr. Jana Kudrnová oznamuje, že od 2. do 10. července 2020 bude mít dovolenou. 2. a 3. 7. 2020 bude v ordinaci přítomna zdravotní sestra. Po celou dobu dovolené pouze akutní případy ošetří MUDr. Jana Godavová.... Thu, 09 Jul 2020 21:10:00 +0200 Oznámení zubního lékaře MUDr. Jiřího Pirnera https://www.obeczatcany.cz/index.php?desktop=clanky&action=view&id=4897 MUDr. Jiří Pirner oznamuje, že od 7. do 24. července 2020 bude mít dovolenou. Bolestivé případy ošetří LSPP Brno - Ponávka, Úrazová nemocnice, tel. č. 545 538 111... Thu, 09 Jul 2020 20:40:00 +0200 Pozvánka do kavárničky U TŘÍ BERUŠEK https://www.obeczatcany.cz/index.php?desktop=clanky&action=view&id=4899 Kavárnička \"U TŘÍ BERUŠEK\" na ulici Družstevní 741 v Újezdě u Brna Vás srdečně zve 10. a 11. července 2020 na LETNÍ VEČERNÍ POSEZENÍ. Kavárnička bude otevřena do 23:00 hodin a bude se na Vás těšit. Veronika Konečná Obchod U TŘÍ BERUŠEK Družstevní 741, 664 53 Újezd u Brna https://www.facebook.com/u.tri.berusek/... Thu, 09 Jul 2020 19:00:00 +0200 Pozvánka na koncert Martina Hammerle - Bortolottiho https://www.obeczatcany.cz/index.php?desktop=clanky&action=view&id=4895 Přijměte pozvání na koncert rakousko - italského barytonisty Martina Hammerle - Bortolottiho, který se uskuteční v Újezdě u Brna v neděli 12. července v 17:00 hodin v parku u penzionu. Zazní vítězné písně z festivalu San Remo z 50. a 60. let. minulého století. Přijďte na italský koncert!... Thu, 09 Jul 2020 17:17:00 +0200 Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva obce https://www.obeczatcany.cz/index.php?desktop=clanky&action=view&id=4829 Svolávám 23. zasedání Zastupitelstva obce na středu 15. července 2020 v 19:00 hodin, zasedání se uskuteční v zasedací místnosti OÚ v Žatčanech. Program: ​ 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO 3. Schválení dotace ˗ JMK 4. Modulární MŠ 5. Projekt ZŠ a MŠ 6. Návrh smlouvy na zřízení věcného břemene ˗ Řezáč 7. Různé V Žatčanech dne 7. 7. 2020 Ing. František Poláček, starosta obce... Thu, 09 Jul 2020 17:00:00 +0200 Provozní doba obecní skládky https://www.obeczatcany.cz/index.php?desktop=clanky&action=view&id=2526 Obecní skládka bude otevřena vždy v sobotu od 10:00 do 12:00 hodin a ve středu od 16:00 do 18:00 hodin. Bioodpad (tráva, zbytky rostlinného původu, listí a větve) mohou občané ukládat na následující vyhrazená místa: kompostárna v areálu zemědělského družstva (otevřena od pondělí do soboty od 8:00 do 18:00 hodin, přístup je zadní brankou od Zahrad a vjezdem ze Zahradnictví) plocha u obecní skládky plocha na Hranečníku za prvním topolem ... Thu, 09 Jul 2020 16:35:00 +0200 Oznámení praktické lékařky MUDr. Jany Godavové https://www.obeczatcany.cz/index.php?desktop=clanky&action=view&id=4858 MUDr. Jana Godavová oznamuje, že bude mít od 13. do 24. července a od 17. do 21. srpna 2020 dovolenou. Akutní případy ošetří MUDr. Jana Kudrnová v sousední ordinaci. Každé pondělí v době od 8:00 do 12:00 hodin bude přítomna sestra na telefonu. Od 1. února 2020 je změna v ordinaci MUDr. Karla Šultese. Ordinuje MUDr. Jana Godavová, MUDr. Karel Šultes ordinuje pouze v pátek. Pevná linka je od 1. února 2020 zrušena, nové telefonní číslo do ordinace je 704 817 837. Odběry denně mimo středu 7.00 - 9.00 hod. Pondělí Úterý Čtvrtek 7.30... Thu, 09 Jul 2020 16:30:00 +0200 Oznámení místní knihovnice https://www.obeczatcany.cz/index.php?desktop=clanky&action=view&id=1700 Upozorňujeme čtenáře, že místní knihovna bude ve dnech 15. a 22. července 2020 z důvodu dovolené zavřena.... Wed, 08 Jul 2020 17:12:00 +0200 Nabídka pěstitelské pálenice v Tuřanech https://www.obeczatcany.cz/index.php?desktop=clanky&action=view&id=1127 Pěstitelská pálenice v Brně - Tuřanech, Švédská ulice, oznamuje příjem přihlášek na pálení ve středu 29. července 2020 a každou další středu v srpnu vždy od 9:00 do 17:00 hodin. Objednávky můžete podávat osobně nebo na telefonním čísle 545 219 653. Více informací naleznete na www.turanskapalenice.cz ... Wed, 08 Jul 2020 16:19:00 +0200 Pozvánka do Památníku písemnictví na Moravě https://www.obeczatcany.cz/index.php?desktop=clanky&action=view&id=3834 Dovolte, abychom Vás pozvali do Památníku písemnictví na Moravě na několik akcí, které se budou konat v Památníku písemnictví na Moravě v následujících měsících: Mgr. Miroslava Šudomová literární historička - kurátorka Muzeum Brněnska, příspěvková organizace Památník písemnictví na Moravě Klášter 1 664 61 Rajhrad tel.: 544 544 283... Tue, 07 Jul 2020 11:00:00 +0200