Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Zápis do první třídy ZŠ

Úvodní stránka > Kulturní kalendář > Zápis do první třídy ZŠ >
Datum konání akce:17.04.2020
 
Místo konání akce:ZŠ Žatčany
 
Pořadatel akce:ZŠ Žatčany
 
Kontakt na pořadatele akce:Ředitelka školy: Mgr. Alena Stávková
E-mail: zszatcany@gmail.com
Tel. č. 733 733 968

Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 č.j.: MSMT-12639/2020-1 Vás informuji o jeho průběhu. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Proběhne pouze formální část zápisu, motivační část se neuskuteční, tzn. zápisy budou organizovány bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostněte, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Žádáme tedy rodiče, aby v době od 14. do 17. dubna 2020 podali žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, respektive žádost o odložení školní docházky a to prostřednictvím:

- české pošty: ZŠ Žatčany, Žatčany 20, 664 53 pošta Újezd u Brna
- osobně do školy - po telefonické domluvě s ředitelkou školy, tel. č. 733733968
- datovou schránkou: dxtmjd6
- e-mailem na zszatcany@gmail.com - nutné přiložit elektronický podpis, bez něj nelze žádost zaevidovat

Žádost o odklad musí být doplněna doporučujícím vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a odborným lékařem nebo klinickým psychologem. Bez jejich doporučení nelze žádosti vyhovět.

Na telefonní číslo a e-mail zákonného zástupce dítěte Vám bude zasláno registrační číslo dítěte. Seznam přijatých žáků, resp. jejich registrační čísla, bude vyvěšen na dveřích školy od 10. května 2020 a zveřejněn na webových stránkách školy nejméně po dobu 15 dnů.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na ředitelku školy:

Ředitelka školy: 
Mgr. Alena Stávková
E-mail: zszatcany@gmail.com
Tel. č. 733 733 968
Internetové stránky: www.zsmszatcany.cz