Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce

Svolávám 19. zasedání Zastupitelstva obce
na středu 18. března 2020 v 19:00 hodin, 
zasedání se uskuteční v zasedací místnosti OÚ

Program:                                                                                                                 
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO
3. Dodatek č.2 Stanov Regionu Cezava
4. Mateřská školka - přístavba
5. Komunikace Kout
6. Kupní smlouva a smlouva o úschově na parcelu 3042/2
7. Dotace a dary z rozpočtu obce
8. Rozpočtové opatření
9. Různé
 
V Žatčanech dne 10. 3. 2020 
Ing. František Poláček, starosta obce
 

Podle § 93 zákona o obcích 128/2000 Sb. jsou zasedání obecního zastupitelstva veřejná. 
Všichni jste srdečně zváni