Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva obce

Svolávám 17. zasedání Zastupitelstva obce
na středu 15. ledna 2020 v 19:00 hodin, 
zasedání se uskuteční v zasedací místnosti OÚ

Program: 
  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO
  3. Vyjádření ke stavbě RD na parc. č. 850
  4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – stavba 1030054393 Žatčany
  5. Prodej pozemku parc. č. 3042/1
  6. Různé                                                                                                                       
 
V Žatčanech 7. 1. 2020
 
Ing. František Poláček, starosta obce
 

Podle § 93 zákona o obcích 128/2000 Sb. jsou zasedání obecního zastupitelstva veřejná. 
Všichni jste srdečně zváni