Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Pozvánka na 30. zasedání Zastupitelstva obce

Svolávám 30. zasedání Zastupitelstva obce
na středu 20. ledna 2021 v 19:00 hodin, 
zasedání se uskuteční v zasedací místnosti OÚ v Žatčanech.

Program:                                                                                                                 

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO
3. SÚS - smlouva o umístění a provedení stavebního záměru - most přes Hranečnický potok
4. Změna č. 1 Řádu veřejného pohřebiště obce Žatčany
5. Žádost o uvolnění financí z investičního fondu ZŠ a MŠ na zabezpečení nové budovy MŠ.
6. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 2779 k.ú. Měnín
7. Zpráva o činnosti školy za 4. čtvrtletí 2020
8. Žádost o odstranění zemědělské stavby na parcele p.č. 128
9. Smlouva o dílo na projekt rozšíření kapacity ZŠ
10. Poptávka na realizaci výběrového řízení na zhotovitele díla „LBC Přední Spodky“
11. Různé
 
V Žatčanech 12. 1. 2021
Ing. František Poláček, starosta obce