Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Pozvánka na 25. zasedání Zastupitelstva obce

Svolávám 25. zasedání Zastupitelstva obce
na středu 16. září 2020 v 19:00 hodin, 
zasedání se uskuteční v zasedací místnosti OÚ v Žatčanech.

Program:                                                                                                                 

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO
3. Biskupský dvůr
4. Závěrečná zpráva ZŠ a MŠ Žatčany za rok 2019/2020
5. Modulární MŠ
6. Rozvojový výbor
7. Smlouva 1030051077 Žatčany, rozš.VN, Horáček K4169/1
8. Žádost o demolici
9. Rámcová smlouva o dílo – infokanál
10. Finanční příspěvek žákům a finanční dar narozeným dětem
11. Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace Vegacom a. s.
12. Různé 
 
V Žatčanech dne 8. 9. 2020 
Ing. František Poláček, starosta obce