Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Tisková zpráva Krajské hygienické stanice JMK Brno

TISKOVÁ ZPRÁVA 

ze dne 2. dubna 2020, 18:00 hod. 

V souladu s pokynem Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 21. března 2020 vydává Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně informaci o aktuálním vývoji výskytu COVID-2019 v Jihomoravském kraji.

Celkový počet osob s prokázanou nákazou COVID-19: 227 osob
(první případy v Jihomoravském kraji 11. 3. 2020)

Případy COVID-2019 dle okresu:

Okres Počet případů
Brno-město 96
Brno-venkov 28
Blansko 8
Břeclav  47
Hodonín  8
Vyškov  6
Znojmo  34
JMK celkem 227

Případy COVID-2019 dle věkových skupin:

Věková skupina Počet případů
5-9 1
10-14 3
15-19 10
20-24 20
25-34 53
35-44 45
45-54 35
55-64 29
65-74 19
75 a starší 12
JMK celkem 227
 
Počet nově hlášených případů za posledních 24 hodin: 34 případů
Počet nařízených karantén v souvislosti s kontaktem s prokázaným případem COVID-2019 dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví bylo dosud celkem 1540.
Z nich je aktuálně v platné karanténě 1038 osob (ostatním již karanténní lhůta skončila).
Vyléčení: 12 osob (11 nehospitalizovaných, 1 hospitalizovaný)
Úmrtí: 1 případ (osoba ve věku nad 60 let, se závažnými komorbiditami)

Další informace: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné k případům sdělovat žádné bližší podrobnosti.