Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Tisková zpráva Krajské hygienické stanice JMK Brno

TISKOVÁ ZPRÁVA 

ze dne 28. května 2020, 18:00 hod. 

V souladu s pokynem Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 21. března 2020 vydává Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně informaci o aktuálním vývoji výskytu COVID-2019 v Jihomoravském kraji.

Počet osob indikovaných k vyšetření (od 29. 1. 2020 dosud): Celkem bylo v Jihomoravském kraji za uvedené období provedeno 8817 vyšetření, z nich COVID-19 pozitivních případů bylo 540 (tj. 6,1 % z počtu vyšetřených). Jedná se o laboratorní vyšetření výtěru z nosohltanu, ne tzv. rapid-testy. První indikovaná vyšetření byla provedena 29. 1. 2020 u cizinců, kteří přicestovali z rizikových oblastí (Čína). Až do 11. 3. byla všechna vyšetření negativní.

Případy COVID-19 (od 11. 3. 2020 dosud): První laboratorně potvrzené případy COVID-19 byly v Jihomoravském kraji hlášeny 11. 3. 2020, jednalo se o importovaná onemocnění. První případy přenosu v místní populaci byly potvrzeny 16. 3. 2020, jednalo se o osoby v rodinném kontaktu a spolubydlící. 

Případy COVID-2019 dle okresu:

Okres Počet případů
Brno-město 206
Brno-venkov 58
Blansko 34
Břeclav  124
Hodonín  14
Vyškov  33
Znojmo  71
JMK celkem 540

Případy COVID-2019 dle věkových skupin:

Věková skupina Počet případů
0-4 7
5-9 4
10-14 18
15-19 22
20-24 35
25-34 104
35-44 84
45-54 99
55-64 71
65-74 48
75 a starší 48
JMK celkem 540
 

Počet nových případů hlášených za posledních 24 hodin: 6 případů 

Nově identifikované případy jsou v naprosté většině z okruhu lidí, kteří byli s nemocnými v úzkém kontaktu – členové rodiny či spolubydlící. Už prakticky nezaznamenáváme případy v souvislosti s komunitním šířením infekce

Hospitalizovaní a nehospitalizovaní (od 11. 3. 2020 dosud): Většina COVID-19 pozitivních osob nepotřebovala/nepotřebuje nemocniční péči 458 pacientů se léčilo doma (85 % všech) 51 pacientů bylo hospitalizováno na infekčním oddělení 31 pacientů bylo hospitalizováno v jiném zdravotnickém zařízení

Opatření v ohnisku nákazy, karantény (od 28. 2. 2020 dosud): Prioritou práce epidemiologů KHS JMK je okamžité řešení případu po jeho nahlášení z laboratoře a zajištění adekvátních protiepidemických opatření v okolí nemocného, s ohledem na míru rizika nákazy. Rozsah opatření se případ od případu velmi liší. První karantény dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví byly osobám v rizikovém kontaktu s případem COVID-19 nařízeny 28. 2. 2020 (jednalo se o osoby, které byly v kontaktu s případy v zahraničí a s případy u cizinců v ČR). Dosud byly tyto karantény nařízeny 4166 osobám. Z nich je aktuálně v platné karanténě 160 osob (ostatním již karanténa skončila) a v tzv. karanténě repatriantů a pendlerů je nyní 83 osob.

Vyléčení (od 11. 3. 2020 dosud): Z celkového počtu 540 případů je k dnešnímu dni 451 osob vyléčených (385 nehospitalizovaných, 66 hospitalizovaných)

Počet úmrtí za celou dobu: 16 (pacienti se závažnými chorobami, prům. věk 75 let)

Další informace: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné k případům sdělovat žádné bližší podrobnosti.