Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Dotace

Dotace s podporou JMK

Rok 2016

Zlepšení materiálně - technického vybavení jednotky SDH    

Obec doplnila věcné vybavení - ruční radiostanici - 2 kusy, LED svítilnu, hadici s hasičskými potřebami.

Z celkových výdajů 61 758 Kč byla poskytnuta dotace z rozpočtu JMK  ve výši 40 000 Kč.

Smlouva č. 036608/16/OKH      

Zateplení ZŠ Žatčany

Obec provedla zateplení mezistropních prostor budovy, severní štítové zdi. V rámci akce byly provedeny některé vícepráce vyplývající z oprav staré budovy.

Z celkových výdajů 688 777 Kč byla poskytnuta dotace z rozpočtu JMK ve výši 200 000 Kč.

Smlouva 037664/16/OŽP

Rok 2017

Pořízení věcných prostředků požární ochrany

Obec pořídila za finanční podpory JMK věcné prostředky pro zlepšení vybavenosti zásahové jednotky SDH.

Dvě přilby s držákem svítilny a svítilnami, dva kusy zásahového obleku komplet, jeden kus zásahových kalhot, jeden kus zásahového kabátu.

Z celkových výdajů 68 773 Kč byla poskytnuta dotace z rozpočtu JMK ve výši 40 000 Kč.

Smlouva  045789/17/OKH

Snížení energetické náročnosti ZŠ Žatčany

V základní škole byl zbudován centrální ohřev vody, výměna ústředního topení, sjednocení zdroje vytápění.

Z celkových nákladů 660 337 Kč byla poskytnuta dotace z rozpočtu JMK ve výši 200 000 Kč.

Smlouva  045011/17/ORR


Dotace s podporou MMR

Rok 2018

Projekt „Oprava MK č. 8c v obci Žatčany, místní část Ovčírna„ byl pořízen/realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 000 000 Kč. Celková cena stavebních prací činila 3 784 184,59 Kč.