Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Přírodní památka Písky

Přírodní památka Písky je volná plocha sypkých písků s rozptýlenými dřevinami o ploše 2,24 ha v katastrálním území Žatčany. Písky jsou tvořeny ostrůvkem vytěžených písků z dřívější těžby ropy (asi před 50 až 60 lety) s volnými sypkými písčitými plochami s rozptýlenými dřevinami a souvislejšími dřevinnými porosty podél okrajů. Hladina spodních vod je především při jižním okraji situována jen mělce pod povrchem. Lokalita je po celém obvodu obklopena plochami orné půdy.

Dřeviny jsou zde zastoupeny především topolem bílým, topolem černým, osikou obecnou, břízou bělokorou, bezem černým a růží šípkovou. Významné druhy bylin zařazené na Červeném seznamu flóry ČR jsou zastoupeny bělolistem rolním v okrajích území na styku s mechanicky obdělávanou ornou půdou.

Přírodní památka je označena sloupky s malým státním znakem a hraničníky. V území je vyloučena jakákoli výsadba či kácení dřevin, pokud nepůjde o managementová opatření. Z hlediska myslivosti je přijatelné, aby bylo na území pouze jediné místo pro přikrmování zvěře při východním okraji území v prostoru bezového porostu.

Zpracováno podle návrhu Plánu péče o přírodní památku Písky, v r. 2010 napsal J. Martiško ČSOP


S celým textem návrhu Plánu péče o přírodní památku Písky se můžete seznámit zde

2010 Písky
2010 Písky

 
2010 Písky
2010 Písky

 
2010 Písky
2010 Písky

 
2010 Písky
2010 Písky

 
2010 Písky
2010 Písky

 
2010 Písky
2010 Písky

 
2010 Písky
2010 Písky

 
2010 Písky
2010 Písky

 
2010 Písky
2010 Písky

 
2010 Písky
2010 Písky

 
2010 Písky
2010 Písky

 
2010 Písky
2010 Písky

 
Písky 15.2.2013
Písky 15.2.2013