Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

100 let Sokola

Úvodní stránka > Spolky a sdružení > Sokol > Články > 100 let Sokola >

Tělocvičná jednota Sokol byla založena 13.11.1910. Přesně po 100 letech se letos konala v sokolovně oslava tohoto významného výročí. Zúčastnili se jí nejen členové a příznivci Sokola, ale také zástupci jednot z okolí, starosta obce a zástupci místních organizací. Hlavní částí programu byly vzpomínky na historii naší jednoty. Začátky činnosti Sokola nebyly jednoduché. Ustavující schůze se zúčastnilo 55 občanů tehdejších Žatčan a Třebomyslic. Cvičilo se v pronajaté části místního hostince, případně i na návsi. Po skončení 1. světové války byla zahájena výstavba budovy sokolovny, která byla v létě 1923 za účasti 3 000 členů okolních jednot slavnostně otevřena. V sokolovně se cvičilo, pořádaly se zábavy a někdy i vícekrát ročně se hrálo divadlo.

V 60. letech nastalo období, kdy hrozil zánik budovy, protože byla v dezolátním stavu. Jen díky práci několika nadšených a pracovitých členů nově ustavené jednoty byla budova zachráněna a opravena.

Jaká je náplň činnosti sokolské jednoty dnes? Budova je využívána ke cvičení dětí místní základní a mateřské školy. Pravidelné pondělní cvičení zde mají starší ženy a dále ženy-cvičení aerobiku. Sál je občas využíván i k tréninku skupiny historického šermu. Od ledna zde začíná pravidelné čtvrteční cvičení zumby. Od září do prosince probíhá v sokolovně nácvik dětského divadelního představení. Naše pohádky si získaly velmi dobrou pověst, a proto na ně přijíždějí děti takřka ze všech okolních škol. Další akcí Sokola bývá tradiční Pochod do Starého lesa, kam se nám v posledních letech daří zvát zajímavé hosty, které zpestří všem zúčastněným dětem i dospělým sobotní dopoledne.

Autorka: Vlasta Sedláčková