Nabídka:


MAPA OBCE ®ATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost ®atčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Vysvěcení fary

V neděli 19. září 2004 proběhla na místní faře velká slavnost k ukončení rekonstrukce budovy, započaté v roce 1994. Shromáľdění bylo zahájeno a v průběhu programu zpestřováno několika houslovými duety klasiků světové hudby v podání posluchačky konzervatoře Petry Havelkové z č. 3 a Lukáše Jurečky z č. 280. Po úvodní zprávě zazpívaly malé děti a kostelní schola písně ze svého  repertoáru. Starosta obce Ing. Oldřich Zapoměl seznámil přítomné s návrhy na postavení pomníku obětem světových válek, jehoľ dva modely byly také na faře vystaveny. Závěrečné slovo a vysvěcení fary provedl místní duchovní správce P. Miroslav Dibelka.

V doprovodných výstavkách instalovaných ve všech místnostech si návštěvníci prohlédli panely o historii Kouta, fotodokumentaci o průběhu rekonstrukce fary, obrazy mladé výtvarnice Veroniky Jarošové, fotografa Martina Kostyála, ukázky z keramické dílny Lucie Maroušové, roz. Hlouchové a ruční práce Ludmily Hlouchové. Na dvorku bylo k vidění na 50 modelů letadýlek od začínajících i pokročilých členů aktivního modelářského krouľku ALKA vzniklého teprve letos.

Ve vzorně uklízených prostorách se podávaly dobroty s kávou nebo čajem připravené ľenami z  farního společenství, popíjel se burčák, víno i pivo, dětem byly nabízeny nealkoholické nápoje.

Nyní nastává čas radovat se  z vykonaného díla a nepřestávat děkovat  Pánu Bohu, ľe práce skončily hladce a bez úrazu. Nové faře přejeme, aby byla plná ľivota  a aby dobře slouľila  k účelu, pro který byla opravována.

 

19.9.2004 ®atčany
19.9.2004 ®atčany

 
19.9.2004 ®atčany
19.9.2004 ®atčany

 
19.9.2004 ®atčany
19.9.2004 ®atčany

 
19.9.2004 ®atčany
19.9.2004 ®atčany

 
19.9.2004 ®atčany
19.9.2004 ®atčany

 
19.9.2004 ®atčany
19.9.2004 ®atčany

 
19.9.2004 ®atčany
19.9.2004 ®atčany

 
19.9.2004 ®atčany
19.9.2004 ®atčany

 
19.9.2004 ®atčany
19.9.2004 ®atčany

 
19.9.2004 ®atčany
19.9.2004 ®atčany

 
19.9.2004 ®atčany
19.9.2004 ®atčany

 
19.9.2004 ®atčany
19.9.2004 ®atčany