Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

21. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2018-2022 > 21. zasedání ZO Žatčany >

Na stránkách obce se můžete seznámit se zápisem z 21. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 17. června 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Žatčanech.

Projednávaly se následující body:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO
3. Silnice Kout
4. Výběrové řízení na zhotovitele modulární MŠ
5. Výběrové řízení – oprava třídy ZŠ
6. Cenová nabídka – žádost o dotaci v rámci OPŽP, „Přední Spodky“
7. Rozvojový výbor
8. Rozpočtové opatření
9. Žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní souhlas, Smlouva o smlouvě budoucí – „Žatčany přípojka NN, XXXXXX K850“
10. Různé:
A) Smlouva o zřízení věcného břemene č.: HO – 014330060720/002 
B) Souhlas se schválením územní působnosti MAS Slavkovské bojiště, z. s. 
C) Návrh rozdělení pozemku – parcela 295 
D) Dokončení projektu – mateřská škola 
E) Zásahová jednotka SDH – žádost o zakoupení tiskárny 
F) Odmítnutí dotace
G) Žádost o příspěvek – Mužáci 
H) ZŠ – školné v MŠ, ředitelské volno, navýšení ceny stravného 
I) Chodník a odvodnění u fary

Zápis v pdf souboru ZDE