Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Hřbitovy

Úvodní stránka > O obci > Pamětihodnosti > Hřbitovy >

Žatčanský starobylý hřbitov je památkově chráněný. Je ohrazen kamennou zdí a rozkládá se kolem celého kostela. Svojí polohou a vzorně udržovanými hroby je považovaná za jeden z nejhezčích v okolí.

Na hřbitově je 162 hrobů, z toho 98 se dvěma hrobovými místy a 64 hrobů jednomístných.

Pomníky jsou většinou z umělého kamene, jen zřídka žulové. Z dřívějších dob se dochovaly 2 mohutné kříže z vytesávaného kamene a 2 prosté kříže litinové. Stále více pohřebních obřadů je vykonáváno zpopelněním, proto je na hřbitově uloženo 45 uren.

Nejstarší rok narození (1816) je napsán na pomníku Bernarda Blaženky, následují Karel Hájek (1836) a Josef Sedláček (1839).

Původně byla hlavní hřbitovní cesta zpevněna velkými kameny, v r. 1969 byla předlážděna žulovými kostkami a v r. 1986 dokončeno dláždění kolem celého kostela a hřbitov odvodněn.

Zvláštností naší menší obce je, že má hřbitovy dva - ten druhý si zbudovala Církev českobratrská evangelická na okraji obce směrem k Brnu a také o něj vzorně pečuje. Má 16 hrobů, nejstarší rok narození (1830) je uveden na pomníku Veroniky Otřísalové.

Podle dochovaného zápisu společné zdravotní komise z 2.11.1892 usilovaly obě obce o zřízení nového společného hřbitova na Nivách nebo na Odměrkách. Obvodní lékař Jan Šantrůček z Újezda doporučil Nivy, ale obce se s majiteli na ceně za pozemky nedohodli. Z jednání lze usoudit, že byl na hřbitovech nedostatek místa. Nakonec se to vyřešilo tak, že se oba stávající hřbitovy rozšířily. V současnosti je kapacita hřbitovů dostačující.