Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Poplatky za rok 2020

Úvodní stránka > Obecní úřad > Informace občanům > Poplatky za rok 2020 >

Poplatky se vybírají jednorázově v hotovosti na OÚ Žatčany v pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin.

Poplatky lze uhradit rovněž převodním příkazem nebo složenkou na účet číslo 9320641/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo domu poplatníka.

Poplatky jsou splatné do 31. 5. 2020.

1. Poplatek za sběr a odstraňování odpadů:

  • Za každou fyzickou osobu přihlášenou v obci k pobytu 400,- Kč
  • Děti do 15-ti let věku 100,- Kč (sleva platí ještě v tom roce, kdy dosáhnou 15 let). Děti narozené v průběhu roku 2020 jsou pro tento rok osvobozeny.
  • Za každou nemovitost, ve které není nikdo hlášen k pobytu 400,- Kč (od poplatku jsou osvobozeni ti vlastníci, kteří vlastní takovou nemovitost a zároveň jsou v obci Žatčany přihlášeni k pobytu.)

2. Poplatek za psa

  • za 1 psa 100,- Kč. Platí se ze psů starších 3 měsíců. Přihlášení i odhlášení psa je nutné ohlásit na OÚ.

V Žatčanech 24. 3. 2020

Ing. František Poláček, starosta obce