Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Poplatky za rok 2020

Úvodní stránka > Obecní úřad > Informace občanům > Poplatky za rok 2020 >

Obecní poplatky na rok 2020 se vybírají jednorázově v hotovosti na Obecním úřadě Žatčany od 2. do 20. března 2020 a dále od 2. dubna do 31. května 2020 v následující úřední hodiny:

pondělí a středa:  8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin

Poplatky lze uhradit také převodním příkazem nebo složenkou na účet obce 9320641/0100, jako variabilní symbol prosím uveďte číslo domu poplatníka.

Poplatky jsou splatné do 31. 5. 2020.

1.) POPLATEK ZA SBĚR A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ:

400,- Kč/rok za osobu, která je zde hlášena k trvalému pobytu

400,- Kč/rok za každou nemovitost, ve které není nikdo trvale hlášen k pobytu (od poplatku jsou osvobozeni ti, kteří vlastní takovou nemovitost a mají v obci Žatčany zároveň trvalý pobyt). 

100,- Kč/rok za děti do 15 let (sleva platí ještě v tom roce, kdy dosáhnou 15 let). Děti narozené v průběhu roku 2020 jsou pro tento rok osvobozeny.

2.) POPLATEK ZA PSA:

100,- Kč/rok za jednoho psa. Platí se od stáří 3 měsíců. Přihlášení i odhlášení psa je nutné ohlásit na OÚ.