Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

39. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2014-2018 > 39. zasedání ZO Žatčany >

Na stránkách obce se můžete seznámit se zápisem z 39. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 13. prosince 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Žatčanech.

Projednávaly se následující body:

1.Zahájení
2.Rozpočet na rok 2018
3.Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2021
4.Pravomoc starosty k provádění rozpočtových opatření
5.Příspěvek na pojištění pro DSO Cezava
6.Rozpočtové opatření
7.Odměňování členů zastupitelstva obce – nová právní úprava
8.Inventarizace za rok 2017
9.Dodatek č. 14 ke smlouvě s Vodárenskou a.s.
10.Vodné a stočné na rok 2018
11.Suez a.s. – úprava cen za poskytování služeb
12.Žádost o finanční příspěvek – Domov pro seniory Sokolnice
13.Požární ochrana – kontrola
14.Obecní knihovna
15.Obecní kronika za rok 2016
16.Zrušení veřejné telefonní stanice
17.Žádost o pronájem fotbalového hřiště – Kníračkáři, z.s.
18.Kabelová televize
19.Různé:
  1. Volební řád školské rady
  2. Zeleň na návsi
  3. Personální záležitosti
  4. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi dvěma vlastníky provozně souvisejících kanalizací
  5. Návrh na odpis majetku ZŠ a MŠ K 31. 12. 2017
  6. Cenová nabídka na kompletní administraci projektu „Obnova místní komunikace v obci Žatčany“
  7. Cenová nabídka na výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace projektu „Přístavba mateřské školy v obci Žatčany“
  8. Poděkování obci Žatčany za podporu Linky bezpečí, z. s.
  9. Kulturní kalendář

Zápis v pdf souboru ZDE