Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Program rozvoje obce Žatčany

Program rozvoje obce Žatčany je základním plánovacím dokumentem obce zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout.

V roce 2015 byl zpracován a Zastupitelstvem obce Žatčany schválen Program rozvoje obce Žatčany na období 2016–2019:

  • Program rozvoje ve formátu docx ZDE
  • Program rozvoje ve formátu pdf ZDE

Součástí tvorby programu rozvoje bylo i zjišťování názorů obyvatel. Dotazníkové šetření proběhlo v dubnu 2015 a celkem se ho zúčastnilo 134 obyvatel. Ve stručné podobě jsou výsledky součástí programu rozvoje obce:

  • Detailní výsledky šetření ve formátu pdf ZDE

Pro potřebu průběžné práce s programem rozvoje byly plánované rozvojové aktivity sestaveny do souhrnného přehledu. V tomto přehledu je program rozvoje každoročně aktualizován dle vývoje situace v souvislosti s přípravou rozpočtu. Meziročně prováděné změny jsou vždy barevně zvýrazněny.

  • Plán rozvoje obce Žatčany - Přehled aktivit a finanční plán (2015-12) ve formátu excel ZDE
  • Plán rozvoje obce Žatčany - Přehled aktivit a finanční plán (2016-11) ve formátu excel ZDE
  • Plán rozvoje obce Žatčany - Přehled aktivit a finanční plán (2017-11) ve formátu excel ZDE
  • Plán rozvoje obce Žatčany - Přehled aktivit a finanční plán (2018-12) ve formátu excel ZDE a ve formátu pdf ZDE

V červnu a červenci 2019 proběhlo po 4 letech další dotazníkové šetření názorů obyvatel. To je jedním z podkladu pro tvorbu nového programu rozvoje obce na období 2020–2023. Celkem se ho zúčastnilo 190 obyvatel.

  • Souhrnné výsledky šetření ve formátu pdf ZDE 
  • Detailní výsledky šetření ve formátu pdf ZDE