Nabídka:


MAPA OBCE ®ATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost ®atčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

5. zasedání ZO ®atčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2014-2018 > 5. zasedání ZO ®atčany >

Na stránkách obce se můľete seznámit se zápisem z 5. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 11. února 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v ®atčanech.
Projednávaly se zejména následující body: Inventarizace za rok 2014 * Zpráva Finančního výboru - kontrola hospodaření za rok 2014 * Zpráva Výboru rozvoje - Program rozvoje obce na roky 2016 - 2019 * ®ádost o odkoupení části pozemku p.č. 4189 v k.ú. ®atčany * ®ádost o vyjádření územní studie řešení silnic II. třídy * Nabídka zpracování studie oprav místních komunikací * Vypracování projektu stavidla rybníka * Poľární řád obce ®atčany.

Zápis v pdf souboru zde