Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Ustavující zasedání ZO Žatčany

Na stránkách obce se můžete seznámit se zápisem z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 3. listopadu 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Žatčanech.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. Následně přítomní členové zastupitelstva složili slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žatčany:
1) Volba starosty a místostarosty
a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
2) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) určení způsobu volby předsedy a členů finančního a kontrolního výboru
c) volba předsedy finančního výboru
d) volba předsedy kontrolního výboru
e) volba členů finančního výboru
f) volba členů kontrolního výboru
3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
4) Diskuse

Informace o konání ustavujícího zasedání ZO v pdf souboru zde

Zápis ustavujícího zasedání ZO v pdf souboru zde

Prezenční listina ustavujícího zasedání ZO v pdf souboru zde

Slib člena ZO v pdf souboru zde