Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Pozvánka na KROJOVANÉ ŽATČANSKÉ HODY


Žatčanská chasa a ženáči Vás srdečně zvou na

K R O J O V A N É    Ž A T Č A N S K É    H O D Y,

které se tradičně konají o svátku Nejsvětější Trojice,

letos ve dnech

15. až 17. června 2019

*********************

Sobota 15. 6. 2019
20:00 předhodová zábava, hraje skupina Na2fáze

Neděle 16. 6. 2019
9:00 mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice
11:00 zvaní na hody - pochůzka s muzikou
15:00 požehnání v kostele Nejsvětější Trojice
15:15 krojovaný průvod obcí od domu hlavní stárky (č.p. 308)
16:15 odpolední program na návsi pod májó: předávání hodového práva, předávání pavích per, pásmo brněnských tanců v podání mladších dětí, starších dětí a chasy, vítání přespolních hostů
20:00 večerní hodová zábava
po celý den hraje dechová hudba Lácaranka

Pondělí 17. 6. 2019
19:00 ženáčské hody, hraje dechová hudba Zlaťanka