Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů je nejstarším činným spolkem v obci. Byl založen v roce 1902, v příštím roce si budeme připomínat jeho stoletou tradici.

První hasičská zbrojnice (přesněji skladiště) byla zbudována na rozhraní obou obcí mezi dnešními domy Josefa Kolaříka č. 263 a Jaroslava Zvolského č. 17 za samoobsluhou. Provizorní prostory se staly pro sbor nedostačující. V jednatelské kronice se dovídáme, že "v roce 1930 navštívilo sbor župní předsednictvo a doporučilo, aby na místo dosavadního malého skladiště bylo podle finančních možností postaveno nové".

Nově upravené skladiště na stejném místě , se vchodem z Třebomyslic a výjezdem do Žatčan, bylo slavnostně otevřeno při oslavách 30 let trvání sboru 19. června 1932. Součástí oslav byla velice úspěšná Jízda králů, jejímž hlavním organizátorem byl Tomáš Fiala z č. 14.

I tato budova, postavená na malé ploše, hasičům plně ne vyhovovla. Po 2. světové válce bylo postavení pořádné hasičské zbrojnice několikrát zařazeno do volebního programu, problémem bylo získat vhodné stavební místo. Uvažovalo se o bývalém obecním úřadě v Třebomyslicích, o pozemku bývalé zámečnické dílny Bohuslava Krejčího. Nejvhodnějším místem se zdála stará stodola č. 1 u hřiště, která byla k tomu účelu také od pana Hegera č. 1 odkoupena, zbořena a místo ke stavbě zbrojnice připravováno.

Aktuálnost stavby nové zbrojnice vyvstala v r. 1995, když byla pro hasičský sbor pořízena cisternová automobilová stříkačka Tatra. Auto nebylo kam zaparkovat, prozatímně stálo v dílnách ZD. Ještě v témže roce rozhodlo zastupitelstvo obce o postavení nové hasičské zbrojnice vedle mateřské školy na Ovčírnách.

Se stavbou se začalo v říjnu 1996 a v červnu následujícího roku byla stavba ukončena. V prostorné hale jsou 2 stání pro požární vozidla, sklad požární techniky a kotelna plynového vytápění. Vedle je klubovna a sociální zařízení. Staré hasičské skladiště bylo prodáno místnímu podnikateli Petru Procházkovi.

Sbor dobrovolných hasičů v Žatčanech ke dni 1.1.2008 čítá 56 členů, 2 soutěžní družstva a 12 členů zásahové jednotky. V roce 2007 bylo při výjezdech k 16 zásahům a 2 technicko taktických cvičení odpracováno více jak 300 hodin. Další čas byl věnován opravě a údržbě techniky, technickým prohlídkám vozidel, absolvování  školení velitelů a strojníků. Mimo to se hasičský sbor účastnil okrskového setkání starších hasičů, uspořádal 1. kolo soutěže v Požárním sportu,  někteří zástupci se zúčastnili i 2.okrskového kola.