Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Obecní úřad Žatčany ve spolupráci s firmou Recovera Využití zdrojů a. s. 

pro Vás zajistí

v sobotu 21. října 2023 od 10:00 do 10:20 hodin u samoobsluhy

SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

PROČ?

Nebezpečný odpad vyhozený do běžných popelnic a kontejnerů ohrožuje život lidí, zvířat i rostlin.
Proto jej musíme sbírat odděleně a potom odborně odstraňovat.

Co to je nebezpečný odpad?

Jedná se o nebezpečné odpady všeho druhu, oleje, plechovky od barev, kyseliny a zásady, barvy a ředidla, teploměry, kosmetiku, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna a WC, laky, ale také zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií apod. 

Nebezpečné odpady budou odebírány vyškoleným pracovníkem a odváženy z následujících míst v obci podle tohoto časového harmonogramu:

Upozornění: při tomto sběru se NEBUDOU odebírat televizory, ledničky, pneumatiky!!!