Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Hřbitov Českobratrské církve evangelické

Hřbitov Církve českobratrské evangelické

na pokraji obce směrem na Brno

Údaje o zemřelých zapsaných na náhrobcích podle stavu k 31. 12. 2011,
částečná aktualizace 10. 5. 2014.

Na rozdíl od starodávného obecního hřbitova u kostela je evangelický hřbitov poměrně novější. Početná skupina evangelíků jej zbudovala na soukromém pozemku, který darovala rodina Otřísalova z části své zahrady. Nyní je hřbitov ve vlastnictví Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Brně I, má rozlohu 285 m2.

Hroby na původním starém hřbitově byly uspořádány podélně po celé šíři hřbitova. Podle projektu stavitele Ludvíka Teplého z roku 1939 byl hřbitov prodloužen, hroby přesunuty po obou stranách kolmo k ohradní zdi, uprostřed vznikla cesta, na jižní straně byla postavena márnice. Plocha hřbitova se zdvojnásobila, v prodloužené části se počítalo se 6 dětskými hroby. Podle nového uspořádání se začalo pohřbívat v roce 1940.

Hřbitov má celkem 21 protilehlých hrobových míst po obou stranách prostřední cesty. Dva hroby (č. 8 a 9) nemají náhrobní desky. Nejistý je původ hrobu číslo 10  - František a Vilém Tichý, oba s rokem úmrtí 1878, v matrice pohřbených nejsou zapsáni. Mimo hrobové místo je uložen náhrobek Jindřicha Měšťana, zemřelého v roce 1919.

Nejstarší data na náhrobcích – narození:

Otřísal Václav / hrob číslo 17 / narozen 1847
Dostál Leopold / hrob číslo 15 / narozen 1873
Teplý František / hrob číslo 2 / narozen 1875
Fiala Josef / hrob číslo 12 / narozen 1876
Otřísal Teodor / hrob číslo 13 / narozen 1877

Nejstarší data na náhrobcích – narození:

Fialová Božena / hrob číslo 2 / úmrtí 1930
Otřísalová Veronika / hrob číslo 17 / úmrtí 1933
Fiala Zdeněk, dítě / hrob číslo 12 / úmrtí 1938
Otřísal Gustav st. / hrob číslo 17 / úmrtí 1939
Otřísal Teodor / hrob číslo 13 / úmrtí 1942

Nejvíce let se dožili:

Otřísal Václav / hrob číslo 17 / 95 let
Teplá Alžběta / hrob číslo 2 / 94 let
Sýkora Václav / hrob číslo 18 / 92 let
Otřísal Emil / hrob číslo 13 / 92 let

Na náhrobcích je zapsáno 62 jmen, u 35 jmen jsou fotografie, viditelných uren na hrobech je 11, uložených ve hrobech 10.

Hroby zde má 15 rodin:

rodina Teplých - 6 hrobů s 18 zemřelými
rodina Fialova - 2 hroby s 9 zemřelými
rodina Otřísalova - 2 hroby se 7 zemřelými
ostatní rodiny po 1 hrobu

Příjmení, která již v obci zanikla: Krupica, Bureš, Vaněčková a Měšťan

Doplňující informace ke hřbitovu poskytla rodina Rybova z č. 171, která vede matriku pohřbených. V ní jsou navíc uvedeni další pohřbení, kteří nejsou napsáni na náhrobcích:

hrob číslo 3: Krupicová Marie / úmrtí v roce 1950 ve věku 80 let
hrob číslo 5: Krejčí Milada / úmrtí v roce 1985 ve věku 64 let
hrob číslo 7: Bureš Jan, mlynář / úmrtí v roce 1944 ve věku 57 let
hrob číslo 7: Burešová Růžena / úmrtí v roce 1945 ve věku 62 let
hrob číslo 13: Otřísal Emil z Bratislavy / úmrtí v roce 1999 ve věku 92 let

Dále jsou evidováni:
Teplý Alois, krejčí / úmrtí v roce 1928 ve věku 65 let
Teplý Alois, úředník / úmrtí v roce 1928 ve věku 23 let
Otřísalová Jindřiška / úmrtí v roce 1938 ve věku 27 let
Vaněčková Františka / úmrtí v roce 1942
německý vojín Walüch Heinrich - padl ve věku 16 let, pohřben 18. 4. 1945
dva vojíni Rudé armády - oběti při osvobozování obce - pohřbeni 25. 4.1945 vpravo u hřbitovní brány.


Níže je uveden seznam s čísly jednotlivých hrobů a jmény příslušných rodin.

Kliknutím na uvedená čísla zobrazíte snímky náhrobních kamenů.


V Z P O M Í N Á M E


01       Rodina Teplých

02       Rodina Teplých a Božena Rybová

03       Rodina Teplých

04       Rodina Fialova

05       Rodina Teplých

06       Rodina Teplých

07       Josefa Teplá     

10       František a Vilém Tichý, Jindřich Měšťan

11       Rodina Škodákova

12       Rodina Fialova

13       Rodina Otřísalova

14       Rodina Rybova

15       Rodina Dostálova

16       Rodina Tůmova a Otřísalova

18       Rodina Sýkorova a Leopold Husák         

19       Rodina Hegerova a Švarcova

20       Rodina Blažkova

21       Rodina Kozákova


Fotografie všech náhrobních kamenů jsou uloženy na hlavní stránce  pod záložkou Fotogalerie / Fotografie Žatčan / Hřbitovy / Hřbitov Českobratrské církve evangelické


V roce 2011 vyfotografoval všechny hroby na obou hřbitovech Ing. Radek Hemala z č. 317 a umístil je na webových stránkách obce pod označením Žatčanské hřbitovy.

v roce 2012 napsal Josef Sedláček

Hřbitov Českobratrské církve evangelické
Hřbitov Českobratrské církve evangelické

 
Hřbitov Českobratrské církve evangelické
Hřbitov Českobratrské církve evangelické

 
Hrob 01 17.11.2011
Hrob 01 17.11.2011

 
Hrob 02 17.11.2011
Hrob 02 17.11.2011

 
Hrob 03 17.11.2011
Hrob 03 17.11.2011

 
Hrob 04 17.11.2011
Hrob 04 17.11.2011

 
Hrob 05 17.11.2011
Hrob 05 17.11.2011

 
Hrob 06 17.11.2011
Hrob 06 17.11.2011

 
Hrob 07 17.11.2011
Hrob 07 17.11.2011

 
Hrob 10 17.11.2011
Hrob 10 17.11.2011

 
Hrob 11 17.11.2011
Hrob 11 17.11.2011

 
Hrob 12 17.11.2011
Hrob 12 17.11.2011

 
Hrob 13 17.11.2011
Hrob 13 17.11.2011

 
Hrob 14 17.11.2011
Hrob 14 17.11.2011

 
Hrob 15 17.11.2011
Hrob 15 17.11.2011

 
Hrob 16 17.11.2011
Hrob 16 17.11.2011

 
Hrob 18 17.11.2011
Hrob 18 17.11.2011

 
Hrob 19 17.11.2011
Hrob 19 17.11.2011

 
Hrob 20 17.11.2011
Hrob 20 17.11.2011

 
Hrob 21 17.11.2011
Hrob 21 17.11.2011

 
Hrob 14 8.5.2014
Hrob 14 8.5.2014

 
Hrob 21 8.5.2014
Hrob 21 8.5.2014