Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Obecní hřbitov

Římsko – katolický hřbitov v Žatčanech ve správě OÚ Žatčany

Údaje o zemřelých zapsaných na náhrobcích podle stavu  k 31. 12. 2011,
částečná aktualizace 12. 5. 2014.

Hroby číslo 001 - 030 jsou umístěny v sektoru 1
Hroby číslo 031 - 112 a 162 jsou umístěny v sektoru 2
Hroby číslo 113 - 161 jsou umístěny v sektoru 3

Starobylý hřbitov je součástí památkově chráněného kostela Nejsvětější Trojice. Je ohrazen neomítnutou kamennou zdí, koruna zdiva je z cihel, nároží zpevněná opěráky. Rozkládá se kolem celého kostela, podle slohového určení byl v nynější podobě zbudován jako barokní již v 18. století.  Svojí polohou a vzorně udržovanými hroby je považován za jeden z nejhezčích v okolí.

Na hřbitově je 162 hrobů. Náhrobky jsou většinou z umělého kamene, jen zřídka žulové. Z dřívějších dob se dochoval jeden kříž z vytesávaného kamene a 1 prostý kříž litinový.

Proti stavu v roce 2006 zrušila hrob č. 009 – rodina Sehnalova (nyní rodina Kalvodova, hrob č. 010 – rodina Sedláčkova (nyní hrobeček rodiny Ryšánkovy), hrob č. 020 – rodina Hofírkova (nyní rodina Lorencova), hrob č. 031 – rodina Ohnišťova (nyní rodina Radomíra Kalvody), hrob č. 052 – rodina Zušťákova (nyní rodina Fialova), hrob č. 109 – rodina Lauterbachova (nyní jiná rodina Lautrbachova), hrob č. 111 – rodina Sedláčkova (nyní rozšířený hrob č. 110 rodiny Fialovy) a hrob č. 149 – rodina Ďáskova (nyní rodina Chmelíkova).  Uvolněné hrobové číslo 111 bylo přiděleno dětskému hrobečku Jitřenky Vahalové. Hroby jsou většinou pokryty červenou cihlovou drtí, někdy drtí ze žuly.  Stále více pohřebních obřadů je vykonáváno zpopelněním.

Podle dochovaného zápisu společné zdravotní komise  z roku 1892 usilovaly obě obce o zřízení nového společného hřbitova na Nivách nebo na Odměrkách, ale obce se s majiteli na ceně pozemků nedohodly. V roce 1908 byl vypracován projekt na rozšíření stávajícího hřbitova směrem k dnešním fotbalovým kabinám, ani ten se neuskutečnil. Po 2. světové válce se znovu uvažovalo o novém hřbitově na Nivách. Nový návrh územního plánu obce z roku 2005 na přemístění hřbitova někam poblíž k Litavě zastupitelé neschválili.  Má se za to, že hroby budou postupně uvolňovat příbuzní, kteří v obci přímo nebydlí - je jich 26. Také stále se rozšiřující pohřby žehem nejsou na hrobová místa tak náročné. 

Naposledy byl vykopán nový hrob č. 162 rodiny Vágnerové v roce 1984 naproti vchodu na kůr.    

Ohradní zeď byla v roce 1938 opravena: byly odstraněny staré omítky, kamenné zdivo vyspárováno, cihelné stříšky očištěny a vyspravovány. Během času se některé části zídky sesouvaly, byly nutné dílčí opravy. Původně byla hlavní hřbitovní cesta zpevněna velkými kameny, v r. 1969 byla předlážděna žulovými kostkami a v r. 1986 dokončeno dláždění kolem celého kostela a hřbitov odvodněn. 

Nejstarší data na náhrobcích - narození:

Blaženka Bernard / hrob číslo 32 / narozen 1816
Fiala František / hrob číslo 91 / narozen 1837
Bínková Františka / hrob číslo 27 / narozena 1840
Fialová Kateřina / hrob číslo 91 / narozena 1845

Nejstarší data na náhrobcích - úmrtí:

Blaženka Bernard / hrob číslo 32 / úmrtí 1901
Fiala František / hrob číslo 91 / úmrtí 1902
Eliáš Jakub / hrob číslo 41 / úmrtí 1906
Fialová Kateřina / hrob číslo 91 / úmrtí 1915
Bínková Františka / hrob číslo 27 / úmrtí 1915

Nejvíce let se dožili:

Sedláčková Anežka / hrob číslo 146 / 97 let
Bínková Anna / hrob číslo 157 / 97 let
Lautrbach Vladimír / hrob číslo 004 / 96 let
Kalvodová Anežka / hrob číslo 120 / 93 let
Matoušková Marie / hrob číslo 126 / 93 let
Binková Filomena / hrob číslo 156 / 92 let
Hedrichová Klementina / hrob číslo 075 / 92 let
Martensová Františka / hrob číslo 063 / 92 let
Zezulová Ludmila / hrob číslo 050 / 92 let
Bínek Josef / hrob číslo 157 / 91 let
Lautrbachová Božena / hrob číslo 004 / 91 let
Lejsková Františka / hrob číslo 049 / 91 let
Lozart František / hrob číslo 028 / 91 let
Kalvodová Pavla / hrob číslo 076 / 90 let

Nejvíce hrobů zde má:

rodina Fialova - 9 hrobů
rodina Sedláčkova - 8 hrobů
rodina Zezulova - 6 hrobů

Příjmení na náhrobcích, která již v obci zanikla:

Sehnal, Grolich, Hnilica, Gloza, Hofírek, Holánek, Vrbková, Chudáčková, Krejčířík, Přerovský, Borek, Staněk, Zelinková, Ohnišťě, Humpolíková, Blaženka, Dvořáková, Kubát, Eliáš, Kolaja, Zušťák, Knapec, Korbičková, Štěpánek, Tihelka, Mertens, Oharek, Suchánek, Bébar, Kloc, Škorpík, Švihlík, Rozprým, Holeček, Mayer, Hanuš, Podloucký, Matoušková, Kaplan, Formánek, Mandelík, Obročný, Křivánek, Springinsfeld, Peterková, Psota, Kraus, Černý, Zeman, Urbánek, celkem 51 příjmení.                          

Hřbitov má výměru 1805 m2, je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti v Žatčanech, provoz zajišťuje Obecní úřad v Žatčanech.


Níže je uveden seznam s čísly jednotlivých hrobů a jmény příslušných rodin.

Kliknutím na uvedená čísla zobrazíte snímky náhrobních kamenů.


V Z P O M Í N Á M E


001     Rodina Mašijova a Svobodova

002     Rodina Michlova a Sýkorova       

003     Kazimíra Herzánová

004     Rodina Lautrbachova a Rychlíkova

005     Rodina Kalvodova

006     Rodina Michlova

007     Rodina Krásova a Herzánova

008     Rodina Ondrůjova a Poláčkova

009     Rodina Kalvodova

010     Rodina Ryšánkova

011     Rodina Boříkova a Lili Tichá

012     Rodina Sedláčkova

013     Rodina Sedláčkova

014     Rodina Hnilicova

015     Rodina Glozova

016     Rodina Zezulova

017     Rodina Kalvodova

018     Rodina Buchtova

019     Rodina Andrlíkova

020     Rodina Lorencova  

021     Rodina Zezulova

022     Rodina Koutná

023     Rodina Holánkova

024     Rodina Podlouckých

025     Rodina Chudáčkova a Krejčiříkova

026     Rodina Zezulova, Přerovská a Trdá

027     Rodina Hájkova a Borkova

028     Rodina Lozartova a Jaroslav Staněk

029     Rodina Sedláčkova a Marie Zelinková

030     Rodina Sýkorova

031     Rodina Kalvodova    

032     Rodina Blaženkova

033     Rodina Krejčíříkova

034     Rodina Sekaninova a Poláčkova

035     Rodina Kubátova

036     Rodina Hegrova

037     Rodina Hegrova      

038     Rodina Rybova a Poláčkova

039     Rodina Zvolská a Krbílkova

040     Rodina Procházkova

041     Rodina Eliášova

042     Jiří Tomáš Kolaja

043     Rodina Fialova

044     Rodina Růžičkova, Hrubá a Rychlíkova

045     Rodina Poláčkova

046     Rodina Heinrichova

047     Rodina Osičkova     

048     Rodina Habigerova

049     Rodina Lejskova a Lauterbachova

050     Rodina Fialova a Zezulova

051     Rodina Bínkova

052     Rodina Fialova

053     Rodina Švehlova a Fialova           

054     Rodina Poláčkova

055     Rodina Matulova

056     Rodina Buchtova

057     Anežka Korbičková a František Rafaj     

058     Rodina Čumpova

059     Rodina Buchtova, Štěpánkova a Antonín Tihelka       

060     Rodina Lauterbachova a Anežka Horáková   

061     Florián Černý    

062     Rodina Urbánkova

063     Rodina Mertensova

064     Rodina Opluštilova a Krejčí

065     Rodina Lorencova

066     Rodina Kroupova

067     Rodina Kalvodova

068     Rodina Chmelíkova

069     Rodina Jamborova a Oharkova

070     Rodina Sedláčkova

071     Rodina Zapomělova

072     Rodina Floriánova

073     Rodina Stiborova a Krejčiříkova

074     P. Antonín Suchánek a P. František Bébar

075     Rodina Hedrichova

076     Rodina Kalvodova

077     Rodina Zapomělova a Klocova

078     Rodina Poláčkova

079     Rodina Osičkova a Vahalova      

080     Rodina Lorencova

081     Rodina Partykova

082     Rodina Husákova a Škorpíkova

083     Rodina Chmelíkova

084     Rodina Řihánkova

085     Rodina Fialova

086     Rodina Klanicova

087     Rodina Jašova

088     Rodina Zachrdlova a Doubkova

089     Rodina Zezulova

090     Rodina Krejčíříkova a Fialova

091     Rodina Fialova

092     Rodina Rozprýmova

093     Rodina Hrouzkova a Sigmundova

094     Rodina Sýkorova

095     Rodina Zezulova

096     Rodina Lengálova

097     Rodina Simandlova a Monika Soukupová        

098     Rodina Sedláčkova a Lejskova

099     Rodina Vrzalova

100     Rodina Holečkova a Lízalova

101     Rodina Urbánkova a Krejčích           

102     Rodina Mayerova

103     Rodina Lozartova

104     Rodina Veselá

105     Rodina Kalvodova a Lozartova

106     Rodina Richterova a Kolářova

107     Rodina Adlerova     

108     Rodina Sýkorova

109     Rodina Lautrbachova

110     Rodina Fialova

111     Jitřenka Vahalová

112     Rodina Ondrůjova a Bínkova

113     Rodina Podlouckých

114     Rodina Simandlova a Oldřich Tichý         

115     Rodina Severova

116     Rodina Dohnálkova

117     Rodina Matouškova

118     Rodina Králova a Chmelíkova

119     Rodina Rozprýmova a Kaplanova

120     Rodina Kalvodova a Ladislav Kheil        

121     Rodina Cejpkova

122     Rodina Herzánova, Formánkova a Zdeněk Lukš

123     Rodina Mandelíkova, Obročných a Podlouckých

124     Rodina Esendrova   

125     Rodina Bínkova

126     Rodina Matouškova a Krejčíříkova

127     Rodina Křivánkova

128     Pavel Sedláček          

129     Rodina Sitařova a Josef Rudolecký

130     Rodina Vymazalova

131     Rodina Sýkorova

132     Rodina Sedláčkova

133     Rodina Halmova

134     Rodina Jílkova a Springinsfeldova

135     Rodina Blažkova

136     Rodina Floriánova a Křivá

137     Rodina Heinrichova        

138     Rodina Krejčí

139     Rodina Hemalova

140     Rodina Holečkova

141     Rodina Rychlíkova

142     Rodina Vágnerova a Šafránkova           

143     Rodina Krausova a Hlávkova

144     Rodina Dolákova

145     Rodina Králova

146     Rodina Zvolských a Sedláčkova

147     Rodina Chmelíkova a Simandlova

148     Rodina Mandelíkova

149     Rodina Chmelíkova

150     Rodina Lozartova    

151     František Vágner a Jakub Nádeníček    

152     Rodina Kolaříkova


V roce 2011 vyfotografoval všechny hroby na obou hřbitovech Ing. Radek Hemala z č. 317 a umístil je na webových stránkách obce pod označením Žatčanské hřbitovy.

 

Obecní hřbitov 2.10.2011
Obecní hřbitov 2.10.2011

 
Obecní hřbitov
Obecní hřbitov

 
Hrob 001 12.11.2011
Hrob 001 12.11.2011

 
Hrob 002 12.11.2011
Hrob 002 12.11.2011

 
Hrob 003 12.11.2011
Hrob 003 12.11.2011

 
Hrob 004 17.11.2011
Hrob 004 17.11.2011

 
Hrob 005 17.11.2011
Hrob 005 17.11.2011

 
Hrob 006 12.11.2011
Hrob 006 12.11.2011

 
Hrob 007 17.11.2011
Hrob 007 17.11.2011

 
Hrob 008 17.11.2011
Hrob 008 17.11.2011

 
Hrob 011 12.11.2011
Hrob 011 12.11.2011

 
Hrob 012 12.11.2011
Hrob 012 12.11.2011

 
Hrob 013 12.11.2011
Hrob 013 12.11.2011

 
Hrob 014 12.11.2011
Hrob 014 12.11.2011

 
Hrob 015 12.11.2011
Hrob 015 12.11.2011

 
Hrob 016 17.11.2011
Hrob 016 17.11.2011

 
Hrob 017 12.11.2011
Hrob 017 12.11.2011

 
Hrob 018 17.11.2011
Hrob 018 17.11.2011

 
Hrob 019 12.11.2011
Hrob 019 12.11.2011

 
Hrob 020 17.11.2011
Hrob 020 17.11.2011

 
Hrob 021 12.11.2011
Hrob 021 12.11.2011

 
Hrob 022 12.11.2011
Hrob 022 12.11.2011

 
Hrob 023 12.11.2011
Hrob 023 12.11.2011

 
Hrob 024 17.11.2011
Hrob 024 17.11.2011

 
Hrob 025 12.11.2011
Hrob 025 12.11.2011

 
Hrob 026 12.11.2011
Hrob 026 12.11.2011

 
Hrob 027 12.11.2011
Hrob 027 12.11.2011

 
Hrob 028 12.11.2011
Hrob 028 12.11.2011

 
Hrob 029 12.11.2011
Hrob 029 12.11.2011

 
Hrob 030 12.11.2011
Hrob 030 12.11.2011

 
Hrob 031 12.11.2011
Hrob 031 12.11.2011

 
Hrob 032 12.11.2011
Hrob 032 12.11.2011

 
Hrob 033 12.11.2011
Hrob 033 12.11.2011

 
Hrob 034 12.11.2011
Hrob 034 12.11.2011

 
Hrob 035 12.11.2011
Hrob 035 12.11.2011

 
Hrob 036 12.11.2011
Hrob 036 12.11.2011

 
Hrob 037 12.11.2011
Hrob 037 12.11.2011

 
Hrob 038 12.11.2011
Hrob 038 12.11.2011

 
Hrob 039 12.11.2011
Hrob 039 12.11.2011

 
Hrob 040 12.11.2011
Hrob 040 12.11.2011

 
Hrob 041 12.11.2011
Hrob 041 12.11.2011

 
Hrob 042 12.11.2011
Hrob 042 12.11.2011

 
Hrob 043 12.11.2011
Hrob 043 12.11.2011

 
Hrob 044 12.11.2011
Hrob 044 12.11.2011

 
Hrob 045 12.11.2011
Hrob 045 12.11.2011

 
Hrob 046 12.11.2011
Hrob 046 12.11.2011

 
Hrob 047 12.11.2011
Hrob 047 12.11.2011

 
Hrob 048 12.11.2011
Hrob 048 12.11.2011

 
Hrob 049 12.11.2011
Hrob 049 12.11.2011

 
Hrob 050 12.11.2011
Hrob 050 12.11.2011

 
Hrob 051 12.11.2011
Hrob 051 12.11.2011

 
Hrob 052 12.11.2011
Hrob 052 12.11.2011

 
Hrob 053 12.11.2011
Hrob 053 12.11.2011

 
Hrob 054 12.11.2011
Hrob 054 12.11.2011

 
Hrob 055 12.11.2011
Hrob 055 12.11.2011

 
Hrob 056 12.11.2011
Hrob 056 12.11.2011

 
Hrob 057 12.11.2011
Hrob 057 12.11.2011

 
Hrob 058 12.11.2011
Hrob 058 12.11.2011

 
Hrob 059 12.11.2011
Hrob 059 12.11.2011

 
Hrob 060 12.11.2011
Hrob 060 12.11.2011

 
Hrob 061 12.11.2011
Hrob 061 12.11.2011

 
Hrob 062 12.11.2011
Hrob 062 12.11.2011

 
Hrob 063 12.11.2011
Hrob 063 12.11.2011

 
Hrob 064 12.11.2011
Hrob 064 12.11.2011

 
Hrob 065 12.11.2011
Hrob 065 12.11.2011

 
Hrob 066 12.11.2011
Hrob 066 12.11.2011

 
Hrob 067 12.11.2011
Hrob 067 12.11.2011

 
Hrob 068 12.11.2011
Hrob 068 12.11.2011

 
Hrob 069 12.11.2011
Hrob 069 12.11.2011

 
Hrob 070 12.11.2011
Hrob 070 12.11.2011

 
Hrob 071 12.11.2011
Hrob 071 12.11.2011

 
Hrob 072 12.11.2011
Hrob 072 12.11.2011

 
Hrob 073 12.11.2011
Hrob 073 12.11.2011

 
Hrob 074 12.11.2011
Hrob 074 12.11.2011

 
Hrob 075 12.11.2011
Hrob 075 12.11.2011

 
Hrob 076 17.11.2011
Hrob 076 17.11.2011

 
Hrob 077 12.11.2011
Hrob 077 12.11.2011

 
Hrob 078 12.11.2011
Hrob 078 12.11.2011

 
Hrob 079 12.11.2011
Hrob 079 12.11.2011

 
Hrob 080 12.11.2011
Hrob 080 12.11.2011

 
Hrob 081 12.11.2011
Hrob 081 12.11.2011

 
Hrob 082 17.11.2011
Hrob 082 17.11.2011

 
Hrob 083 17.11.2011
Hrob 083 17.11.2011

 
Hrob 084 12.11.2011
Hrob 084 12.11.2011

 
Hrob 085 12.11.2011
Hrob 085 12.11.2011

 
Hrob 086 12.11.2011
Hrob 086 12.11.2011

 
Hrob 087 12.11.2011
Hrob 087 12.11.2011

 
Hrob 088 12.11.2011
Hrob 088 12.11.2011

 
Hrob 089 12.11.2011
Hrob 089 12.11.2011

 
Hrob 090 12.11.2011
Hrob 090 12.11.2011

 
Hrob 091 12.11.2011
Hrob 091 12.11.2011

 
Hrob 092 12.11.2011
Hrob 092 12.11.2011

 
Hrob 093 12.11.2011
Hrob 093 12.11.2011

 
Hrob 094 12.11.2011
Hrob 094 12.11.2011

 
Hrob 095 12.11.2011
Hrob 095 12.11.2011

 
Hrob 096 12.11.2011
Hrob 096 12.11.2011

 
Hrob 097 12.11.2011
Hrob 097 12.11.2011

 
Hrob 098 12.11.2011
Hrob 098 12.11.2011

 
Hrob 099 12.11.2011
Hrob 099 12.11.2011

 
Hrob 100 17.11.2011
Hrob 100 17.11.2011

 
Hrob 101 12.11.2011
Hrob 101 12.11.2011

 
Hrob 102 12.11.2011
Hrob 102 12.11.2011

 
Hrob 103 12.11.2011
Hrob 103 12.11.2011

 
Hrob 104 12.11.2011
Hrob 104 12.11.2011

 
Hrob 105 12.11.2011
Hrob 105 12.11.2011

 
Hrob 106 12.11.2011
Hrob 106 12.11.2011

 
Hrob 107 17.11.2011
Hrob 107 17.11.2011

 
Hrob 108 12.11.2011
Hrob 108 12.11.2011

 
Hrob 110 12.11.2011
Hrob 110 12.11.2011

 
Hrob 112 12.11.2011
Hrob 112 12.11.2011

 
Hrob 113 12.11.2011
Hrob 113 12.11.2011

 
Hrob 114 12.11.2011
Hrob 114 12.11.2011

 
Hrob 115 17.11.2011
Hrob 115 17.11.2011

 
Hrob 116 17.11.2011
Hrob 116 17.11.2011

 
Hrob 117 12.11.2011
Hrob 117 12.11.2011

 
Hrob 118 17.11.2011
Hrob 118 17.11.2011

 
Hrob 119 12.11.2011
Hrob 119 12.11.2011

 
Hrob 120 12.11.2011
Hrob 120 12.11.2011

 
Hrob 121 17.11.2011
Hrob 121 17.11.2011

 
Hrob 122 12.11.2011
Hrob 122 12.11.2011

 
Hrob 123 12.11.2011
Hrob 123 12.11.2011

 
Hrob 124 12.11.2011
Hrob 124 12.11.2011

 
Hrob 125 12.11.2011
Hrob 125 12.11.2011

 
Hrob 126 17.11.2011
Hrob 126 17.11.2011

 
Hrob 127 12.11.2011
Hrob 127 12.11.2011

 
Hrob 128 12.11.2011
Hrob 128 12.11.2011

 
Hrob 129 12.11.2011
Hrob 129 12.11.2011

 
Hrob 130 12.11.2011
Hrob 130 12.11.2011

 
Hrob 131 12.11.2011
Hrob 131 12.11.2011

 
Hrob 132 12.11.2011
Hrob 132 12.11.2011

 
Hrob 133 12.11.2011
Hrob 133 12.11.2011

 
Hrob 134 17.11.2011
Hrob 134 17.11.2011

 
Hrob 135 12.11.2011
Hrob 135 12.11.2011

 
Hrob 136 17.11.2011
Hrob 136 17.11.2011

 
Hrob 137 12.11.2011
Hrob 137 12.11.2011

 
Hrob 138 17.11.2011
Hrob 138 17.11.2011

 
Hrob 139 27.06.2012
Hrob 139 27.06.2012

 
Hrob 140 17.11.2011
Hrob 140 17.11.2011

 
Hrob 141 12.11.2011
Hrob 141 12.11.2011

 
Hrob 142 17.11.2011
Hrob 142 17.11.2011

 
Hrob 143 17.11.2011
Hrob 143 17.11.2011

 
Hrob 144 17.11.2011
Hrob 144 17.11.2011

 
Hrob 145 12.11.2011
Hrob 145 12.11.2011

 
Hrob 146 17.11.2011
Hrob 146 17.11.2011

 
Hrob 147 17.11.2011
Hrob 147 17.11.2011

 
Hrob 148 12.11.2011
Hrob 148 12.11.2011

 
Hrob 149 17.11.2011
Hrob 149 17.11.2011

 
Hrob 150 12.11.2011
Hrob 150 12.11.2011

 
Hrob 151 12.11.2011
Hrob 151 12.11.2011

 
Hrob 152 17.11.2011
Hrob 152 17.11.2011

 
Hrob 153 12.11.2011
Hrob 153 12.11.2011

 
Hrob 154 12.11.2011
Hrob 154 12.11.2011

 
Hrob 155 12.11.2011
Hrob 155 12.11.2011

 
Hrob 156 17.11.2011
Hrob 156 17.11.2011

 
Hrob 157 12.11.2011
Hrob 157 12.11.2011

 
Hrob 158 17.11.2011
Hrob 158 17.11.2011

 
Hrob 159 17.11.2011
Hrob 159 17.11.2011

 
Hrob 160 12.11.2011
Hrob 160 12.11.2011

 
Hrob 161 12.11.2011
Hrob 161 12.11.2011

 
Hrob 162 12.11.2011
Hrob 162 12.11.2011

 
Hrob 009 12.11.2011
Hrob 009 12.11.2011

 
Hrob 109 12.11.2011
Hrob 109 12.11.2011

 
Hrob 010 12.11.2011
Hrob 010 12.11.2011

 
Hrob 111 12.11.2011
Hrob 111 12.11.2011

 
Hrob 004 8.5.2014
Hrob 004 8.5.2014

 
Hrob 009 8.5.2014
Hrob 009 8.5.2014

 
Hrob 020 8.5.2014
Hrob 020 8.5.2014

 
Hrob 031 8.5.2014
Hrob 031 8.5.2014

 
Hrob 033 8.5.2014
Hrob 033 8.5.2014

 
Hrob 039 8.5.2014
Hrob 039 8.5.2014

 
Hrob 058 8.5.2014
Hrob 058 8.5.2014

 
Hrob 079 8.5.2014
Hrob 079 8.5.2014

 
Hrob 080 8.5.2014
Hrob 080 8.5.2014

 
Hrob 093 8.5.2014
Hrob 093 8.5.2014

 
Hrob 101 8.5.2014
Hrob 101 8.5.2014

 
Hrob 131 8.5.2014
Hrob 131 8.5.2014

 
Hrob 132 8.5.2014
Hrob 132 8.5.2014

 
Hrob 135 8.5.2014
Hrob 135 8.5.2014

 
Hrob 147 8.5.2014
Hrob 147 8.5.2014

 
Hrob 137 12.5.2014
Hrob 137 12.5.2014

 
Hrob 139 12.5.2014
Hrob 139 12.5.2014

 
Hrob 140 12.5.2014
Hrob 140 12.5.2014