Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

20. svépomocný žatčanský košt slivovice

Úvodní stránka > Kulturní kalendář > 20. svépomocný žatčanský košt slivovice >
Datum konání akce:13.01.2024
 
Místo konání akce:Orlovna v 17:00 hod.
 
Pořadatel akce:JUDr. Milan Bedroš
 
Kontakt na pořadatele akce:mbedros@bedros.cz

Amatérský spolek dobrovolných degustérů

pořádá

20. SVÉPOMOCNÝ ŽATČANSKÝ KOŠT SLIVOVICE

pro rok 2024

který se koná v Žatčanech v sobotu 13. 1. 2024 v prostorách orlovny

Předání soutěžních vzorků slivovice od 16:00 do 16:45 hodin na místě konání

Zahájení v 17:00 hodin

Zápisné účastníka (včetně příspěvku na občerstvení a raut) 200,- Kč
Vstupné pro hosty (včetně příspěvku na raut) 150,- Kč

Pravidla:

 1. 1) Každý producent odevzdá pouze jeden vzorek ½ l slivovice (bezbarvé) v láhvi z čirého skla, který bude na místě přelit do pořadatelských lahví.

  2) Tímto úkonem se producent stává dobrovolným degustérem-hodnotitelem.

  3) Degustérem-hodnotitelem může být pouze svéprávná osoba starší 18 let (a).

  4) Pozor!!! S ohledem na špatnou úrodu ovoce bude se pravděpodobně soutěžit v jedné společné kategorii – švestka, meruňka a hruška bez rozlišení ročníku destilátu, ale tato otázka bude uzavřena po 6.1.2024 podle počtu přihlášek.

  5) Vzorky budou u vstupu přebírat momentálně abstinující pověřené osoby.

  6) Maximální počet soutěžících vzorků je padesát. V případě většího zájmu mají přednost dříve přihlášené vzorky.

  7) V případě, kdy se producent nebude moci z vážných důvodů hodnocení zúčastnit, vyšle za sebe svého zástupce (a).

  8) Srdečně zveme jako hosty i osoby bez vzorků (a) a osoby doprovodné (a).

  9) Hodnocení vzorků slivovice proběhne pod dohledem přítomné veřejnosti.

  10) Připraveno bude na dobu soutěže občerstvení, dárek na památku a na závěr raut jak pro účastníky, tak platící hosty. Při rautu bude vyhlášena tombola.

  11) V průběhu soutěže není dovoleno kouření.

Legenda: a) fyzická svéprávná osoba starší 18 let, libovolného pohlaví, vyznání či místa bydliště

S r d e č n ě    z v e   p ř í p r a v n ý   v ý b o r

POZOR -  DŮLEŽITÉ !!!

Prosíme producenty, aby s ohledem na přípravu akce svou závaznou účast potvrdili vyplněnou přihláškou nejpozději do 6.1.2024. Tiskopisy Přihlášek budou zaslány mailem spolu s touto pozvánkou zaregistrovaným účastníkům nebo budou k vyzvednutí v obchodě U Březinů a samoobsluze nebo budou zaslány na vyžádání nebo stažitelné z www.obce.

        Přihlášky předejte Milanu Bedrošovi, Žatčany 129 nebo zašlete na mail: mbedros@bedros.cz nebo předejte v obchodě u Březinů a samoobsluze.  Případné dotazy volejte na 731616410.

        Žádáme hosty, aby se kvůli zajištění pohoštění taky přihlásili na výše uvedené spojení.

 

Těšíme se na Vaši účast

Milan Bedroš