Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Oznámení MAS Slavkovské bojiště

MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ V DUBNU VYHLÁSÍ DALŠÍ VÝZVU PRO KULTURNÍ A SPOLKOVÁ ZAŘÍZENÍ V ÚZEMÍ A ZAHÁJÍ DALŠÍ KURZ PODNIKNI TO! PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

Od 4. dubna 2023 se pro obce a spolky na území MAS Slavkovské bojiště otevírá další možnost podat žádost o dotaci na rekonstrukci obecních domů, kluboven, sokoloven nebo orloven včetně obecních knihoven nebo na vybavení zázemí. Žádat mohou spolky, obce, svazky obcí, příspěvkové organizace obcí, církevní organizace nebo nadace.

V loňském roce byl například podpořen nákup chladicího zařízení pro zvěř, zateplení stropu fary, nákup tiskárny do mateřského centra nebo nové kroje a hasičské uniformy. Pořizované vybavení musí být v souladu s činností spolku. Příjem žádostí bude probíhat od dubna do konce května 2023. Maximální výše dotace bude 100 tis. Kč. Výše dotace je 80 %.

MAS Slavkovské bojiště za finanční podpory Jihomoravského kraje ve spolupráci s projektem Podnikni to! otevírá 4. dubna 2023 ve Slavkově u Brna další bezplatný kurz pro občany města a okolních obcí. Na kurzu se prakticky naučí, jak najít podnikatelskou příležitost a krok po kroku ji přetavit v úspěšné a výdělečné podnikání. Na své si přijdou jak začínající podnikatelé, tak ti, kteří už podnikají a chtějí své projekty zkvalitnit a posunout dopředu.

Kancelář MAS Slavkovské bojiště pokračuje v administraci programu Nová zelená úsporám LIGHT, který je určený pro seniory a nízkopříjmové domácnosti. Pracovníci kanceláře vystavují odborné posudky, ale také pomáhají se založením národní identity občana, registrací na portálu SFŽP a s podáním žádosti. To vše ZDARMA.

V současné chvíli je již 100 podaných žádostí. Všechny informace jsou k dispozici na www.slavkovskebojiste.cz

Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště
MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Hrušky 166
683 52 Hrušky u Slavkova
Tel. č. 604 318 732
tomanova@slavkovskebojiste.cz
www.slavkovskebojiste.cz