Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Oznámení o konání II. kola volby prezidenta ČR

Starosta obce Žatčany na základě § 34 odst.1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1.) II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční

v pátek 27. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
v sobotu 28. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

2.) Místem konání voleb v Žatčanech je zasedací místnost Obecního úřadu Žatčany, Žatčany č. p. 125.

3.) Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4.) Voliči, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit k volbám a chtějí volit, se mohou nahlásit na tel. č. 544 229 526 a okrsková volební komise je navštíví s přenosnou volební schránkou.

5.) Hlasovací lístky volič obdrží ve volební místnosti.

V Žatčanech dne 17. 1. 2023
Ing. František Poláček, starosta
 
Informace ke zvláštním způsobům hlasování ve volbě prezidenta republiky 2023 pro voliče v izolaci / karanténě z důvodu onemocnění covid-19 ZDE