Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Vyjádření ZO Žatčany k situaci v ZŠ a MŠ Žatčany

Vážení občané,

19. května 2021 zaznamenalo zastupitelstvo obce zprávy o několika stížnostech rodičů na fungování naší základní školy. Proto bylo v nejbližší možné lhůtě svoláno mimořádné jednání zastupitelstva.

Jednání zastupitelstva obce věnované situaci ve škole se uskutečnilo ve čtvrtek 27. 5. 2021 za účasti zástupců rodičů i paní ředitelky. Přítomní zástupci rodičů vznesli stížnosti, které se týkaly zabránění přítomnosti rodiče při testování dítěte na covid-19, přezkoušení žáka při delší absenci a zejména chování jedné z pedagogických pracovnic a jedné pracovnice z provozního personálu.

Zastupitelé si vyslechli i vyjádření přítomné ředitelky školy a diskutovali situaci ve škole. Zastupitelstvo obce uložilo ředitelce vyřešit vzniklé problémy a do 14 dní o tom podat zprávu zastupitelstvu.

Současné ředitelce školy končí na konci září 2021 šestileté funkční období. Dle § 166 školského zákona může obec jako zřizovatel školy od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období těchto 6 let vyhlásit na toto pracovní místo konkurs. V takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období.

Zastupitelstvo obce 27. 5. 2021 využilo této možnosti a vyhlásilo konkurz na ředitele školy a odvolalo stávající ředitelku k 30. 9. 2021. Ředitelce patří dík za stabilizaci školy, nicméně vzhledem k některým přetrvávajícím problémům považují zastupitelé za vhodné, aby bylo stávající vedení konfrontováno s konkurencí dalších zájemců.

Přípravné práce na konkurzu byly zahájeny a konkurz by měl proběhnout v nejbližších měsících. Nový ředitel/ředitelka by měl do funkce nastoupit od 1. 10. 2021 po vypršení funkčního období současné ředitelky.

K uvedenému bychom chtěli zdůraznit:

- Konkurz a případný příchod nového ředitele/ředitelky je náročnou záležitostí jak z hlediska administrativního, tak z hlediska vnitřního fungování školy. Věříme ale, že se během krátké doby situace opět stabilizuje a základní škola se bude zase moci posunout o kus dále.

- Konkurz na ředitele nebude mít vliv na fungování mateřské školy, jejíž činnost považuje zastupitelstvo obce za bezproblémovou a oceňuje aktivní a vstřícný přístup jejích pracovnic.

- Zastupitelstvo považuje za důležité, aby škola byla součástí naší vesnické komunity a děti se zde nejen naučily vše potřebné, ale i se zde cítily co nejlépe. Nezbytným předpokladem pro to, aby tomu tak bylo, je otevřená komunikace mezi školou, rodiči i obcí. Prosíme proto rodiče, aby se v případě potřeby neváhali obrátit se svými podněty i přímo na vedení obce, zastupitele a zástupce obce (Radka Procházková, Jan Binek) a rodičů (Nicole Řezáčová, Kateřina Severová) ve školské radě.

- Provoz základní školy bude za všech okolností zachován a udržení školy a její kvalitní fungování považuje zastupitelstvo obce za jednoznačnou prioritu. Proto se rodiče nemusí obávat přerušení provozu školy.

- Finanční prostředky na provoz školy jsou přidělovány ze státního rozpočtu dle počtu odučených hodin. Není stanoven žádný minimální limit na počet žáků ve třídě, nebo ve škole, ale při nižších počtech žáků příspěvek ze státního rozpočtu nepokryje náklady školy a příjmy dorovnává příspěvek od obce. Obec Žatčany dlouhodobě přispívá na provoz školy a v podpoře školy bude pokračovat za všech okolností.

V případě nejasností ohledně situace ve škole se můžete obrátit na obec.

Zastupitelstvo obce Žatčany