Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Výběrové řízení MěÚ Židlochovice

TAJEMNICE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽIDLOCHOVICE, Masarykova 100, 677 01 Židlochovice, 

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

na obsazení pozice

PRACOVNÍK SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Pracoviště: Městský úřad Židlochovice

Úvazek: 1,0

Požadavky:

- ukončené VOŠ, VŠ vzdělání v sociální oblasti, sociálně-právní, příp. sociální pedagogika, příp. právo
- praxe v oboru a ZOZ SPOD výhodou
- znalost zák.č.359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
- velmi dobré komunikační schopnosti
- uživatelská znalost práce s PC
- morální bezúhonnost
- spolehlivost a schopnost učit se novým věcem
- řidičský průkaz sk. B podmínkou

Nabízíme platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 v platném znění.

Nástup od 1.1.2022.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 10.12.2021:

- písemně na adresu: MěÚ Židlochovice, personální oddělení ,Masarykova 100, 677 01 Židlochovice, obálku označte heslem „Výběrové řízení – pracovník sociálně –právní ochrany dětí“
- v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum možného nástupu, datum a podpis

K přihlášce nutno doložit:

- strukturovaný profesní životopis,
- originál výpisu z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- do přihlášky uveďte souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č.101/2000Sb.

Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení.

Vyhlašovatelé si vyhrazují právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Podrobné informace k vyhlášenému pracovnímu místu podá Mgr. Iva Tycová, vedoucí sociálního odboru MěÚ Židlochovice, tel. 547427331.

V Židlochovicích dne 25.11.2021

Mgr. Ivana Kejřová
tajemnice MěÚ Židlochovice