Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Pozvánka na 48. zasedání Zastupitelstva obce

Svolávám 48. zasedání Zastupitelstva obce
na středu 18. května 2022 v 19:00 hodin, 
zasedání se uskuteční v zasedací místnosti OÚ v Žatčanech.

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO
3. Rozšíření kapacity ZŠ Žatčany
4. ORP Židlochovice – plán sítě sociálních služeb na rok 2023
5. ORP Židlochovice – dotace na sociální služby za rok 2021
6. Hody 2022 7. Projektová dokumentace „Pergola u rodinného domu“ na parcele p.č. 540
8. Smlouva k prodeji pozemků
9. Záměr prodeje pozemků p.č 3042/1 a 3042/2
10. Čerpání z investičního fondu ZŠ
11. Různé
 
V Žatčanech dne 10. 5. 2022

Ing. František Poláček, starosta obce