Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Informace MěÚ Židlochovice

Pokyn tajemnice úřadu č. 6/2021

Opatření města Židlochovice v návaznosti na usnesení rady města Židlochovice č. 2021/51/8

V návaznosti na usnesení rady města Židlochovice č. 2121/51/8 ze dne 12. 02. 2021 s účinností od 14. 02. 2021, stanovuje tajemnice Městského úřadu Židlochovice opatření spočívající v omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“) s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň

Cílem opatření je:

  1. minimalizovat osobní kontakt a nahradit jej jinými formami (písemný, elektronický, telefonický), ve všech případech, kdy je to možné, a to i mezi zaměstnanci uvnitř jednotlivých budov (mezi sebou). Dále striktně používat roušky, při kontaktu s klienty respirátory, dbát na hygienu rukou a používat dezinfekční přípravky;
  2. zajistit příjem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, příp. prostřednictvím elektronické adresy podatelny - podatelna@zidlochovice.cz, datovými schránkami, Českou poštou  

UPOZORNĚNÍ: elektronická adresa podatelny NEBUDE přijímat podání bez ověřeného el. podpisu

  1. stanovit pro veřejnost speciální režim v době úředních hodin:

Pondělí: 8:00 hod. - 17:00 hod.

Středa: 8:00 hod. - 17:00 hod.

V úřední dny ve vymezeném čase budou klienti obslouženi a jejich žádost bude vyřízena pouze po předchozí e-mailové či telefonické dohodě s určeným pracovníkem daného odboru, jenž stanoví konkrétní čas dostavení se klienta k vyřízení žádosti.

Klienty si budou vyřizující osoby osobně vyzvedávat před budovou úřadu.

Klienti jsou povinni dostavit se, v případě osobního vyřízení žádosti, vybaveni ochrannými pomůckami:

RESPIRÁTOR          nebo       NANOROUŠKA

  1. zamezit vstupu veřejnosti do budov Městského úřadu Židlochovice mimo úřední dny a stanovené hodiny.

Kontakty pro přijímání a vyřízení žádostí - podatelna:

547428746 –  bronislava.srncova@zidlochovice.cz

helena.nejezchlebova@zidlochovice.cz

Kontakty pro přijímání a vyřízení žádostí v agendě občanských průkazů a cestovních dokladů:

547 428 743 – eva.valkova@zidlochovice.cz

547 428 742 – ivana.ginova@zidlochovice.cz

Kontakty pro přijímání a vyřízení žádostí v agendě matriky:

547428744 –  lenka.tesarova@zidlochovice.cz

Kontakty pro přijímání a vyřízení žádostí v agendě řidičských průkazů:

547428731 – ivana.palaskova@zidlochovice.cz

                     leona.valova@zidlochovice.cz

Kontakty pro přijímání a vyřízení žádostí v agendě evidence vozidel:

547428735 – jarmila.smutna@zidlochovice.cz

         radoslava.sordylova@zidlochovice.cz

547428737 – zdenek.cetl@zidlochovice.cz

Kontakty pro přijímání a vyřízení žádostí v agendě správních činností v dopravě:

547428790 – tatana.luksova@zidlochovice.cz

Kontakty pro přijímání a vyřízení žádostí v agendě odboru sociálního:

547427331 – iva.tycova@zidlochovice.cz

547427332 – hana.zajicova@zidlochovice.cz

547427334 – dagmar.spunarova@zidlochovice.cz

Odbor životního prostředí a stavební úřad:

547428760 – milan.komenda@zidlochovice.cz

547428775 – vaclav.suchanek@zidlochovice.cz

Odbor obecní živnostenský úřad:

547428780 – simona.sebkova@zidlochovice.cz

Odbor vnitřní správy:

547428740 – karolina.stankova@zidlochovice.cz

547428745 – jana.krispinova@zidlochovice.cz

Odbor dopravy:

547428724 – dagmar.kratochvilova@zidlochovice.cz

547428732 – radek.sotnar@zidlochovice.cz

Odbor finanční:

547426031 – radmila.kafkova@zidlochovice.cz

Odbor investic a majetku:

547426044 – karel.kral@zidlochovice.cz

Uvedené opatření je platné od 12.04.2021 do odvolání.

Mgr. Ivana Kejřová
tajemnice Městského úřadu Židlochovice