Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Pozvánka na 20. jubilejní svépomocný košt slivovice

Amatérský spolek dobrovolných degustérů

pořádá

20. JUBILEJNÍ SVÉPOMOCNÝ ŽATČANSKÝ KOŠT SLIVOVICE

pro rok 2024,

který se koná v Žatčanech v sobotu 13. 1. 2024 v prostorách orlovny.

Předání soutěžních vzorků slivovice od 16:00 do 16:45 hodin na místě konání.

Zahájení v 17:00 hodin.

Zápisné účastníka (včetně příspěvku na občerstvení a raut) 200,- Kč.
Vstupné pro hosty (včetně příspěvku na raut) 150,- Kč.

Pravidla:

1) Každý producent odevzdá pouze jeden vzorek ½l slivovice (bezbarvé) v láhvi z čirého skla, který bude na místě přelit do pořadatelských lahví.

2) Tímto úkonem se producent stává dobrovolným degustérem-hodnotitelem.

3) Degustérem-hodnotitelem může být pouze svéprávná osoba starší 18 let (a).

4) Pozor!!! S ohledem na špatnou úrodu ovoce bude se soutěžit v jedné společné kategorii – švestka, meruňka a hruška bez rozlišení ročníku destilátu.

5) Vzorky budou u vstupu přebírat momentálně abstinující pověřené osoby.

6) Maximální počet soutěžících vzorků je padesát. V případě většího zájmu mají přednost dříve přihlášené vzorky.

7) V případě, kdy se producent nebude moci z vážných důvodů hodnocení zúčastnit, vyšle za sebe svého zástupce (a).

8) Srdečně zveme jako hosty i osoby bez vzorků (a) a osoby doprovodné (a).

9) Hodnocení vzorků slivovice proběhne pod dohledem přítomné veřejnosti.

10) Připraveno bude na dobu soutěže občerstvení, dárek na památku a na závěr raut jak pro účastníky, tak platící hosty. Při rautu bude vyhlášena tombola.

11) V průběhu soutěže není dovoleno kouření.

Legenda: a) fyzická svéprávná osoba starší 18 let, libovolného pohlaví, vyznání či místa bydliště

S r d e č n ě    z v e   p ř í p r a v n ý   v ý b o r

POZOR -  DŮLEŽITÉ !!!

Prosíme producenty, aby s ohledem na přípravu akce svou závaznou účast potvrdili vyplněnou přihláškou nejpozději do pátku 5.1.2024. Tiskopisy Přihlášek budou zaslány mailem spolu s touto pozvánkou zaregistrovaným účastníkům nebo budou k vyzvednutí v obchodě U Březinů a samoobsluze nebo budou zaslány na vyžádání nebo stažitelné z www.obeczatcany.cz přímo ZDE.

Přihlášky předejte Milanu Bedrošovi, Žatčany 129 nebo zašlete na mail: mbedros@bedros.cz nebo předejte v obchodě u Březinů a samoobsluze.  Případné dotazy volejte na 731616410.

Žádáme hosty, aby se kvůli zajištění pohoštění taky přihlásili na výše uvedené spojení.

Těšíme se na Vaši účast

Milan Bedroš