Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Pozvánka na 18. svépomocný žatčanský košt slivovice

Amatérský spolek dobrovolných degustérů

pořádá

18. SVÉPOMOCNÝ ŽATČANSKÝ KOŠT SLIVOVICE

pro roky 2021 a 2022

který se koná v Žatčanech v sobotu 15. 1. 2022 v prostorách orlovny

Předání soutěžních vzorků slivovice od 16:00 do 16:45 hodin na místě konání

Zahájení v 17:00 hodin

Zápisné účastníka (včetně příspěvku na občerstvení a raut) 150,- Kč
Vstupné pro hosty (včetně příspěvku na raut) 100,- Kč

Pravidla:

 1. Každý producent odevzdá pouze jeden vzorek ½ l slivovice v láhvi z čirého skla, který bude na místě přelit do pořadatelských lahví.
 2. Tímto úkonem se producent stává dobrovolným degustérem-hodnotitelem.
 3. Degustérem-hodnotitelem může být pouze svéprávná osoba starší 18 let (a).
 4. Pozor!!! Letos s ohledem na dobrou úrodu ovoce je možnost soutěžit ve dvou kategoriích, a to 1) švestky a 2) meruňky s hruškou bez rozlišení ročníku destilátu, ale tato otázka bude uzavřena podle počtu přihlášek..
 5. Vzorky budou u vstupu přebírat momentálně abstinující pověřené osoby.
 6. Maximální počet soutěžících vzorků je padesát. V případě většího zájmu mají přednost dříve přihlášené vzorky.
 7. V případě, kdy se producent nebude moci z vážných důvodů hodnocení zúčastnit, vyšle za sebe svého zástupce (a).
 8. Srdečně zveme jako hosty i osoby bez vzorků (a) a osoby doprovodné (a).
 9. Hodnocení vzorků slivovice proběhne pod dohledem přítomné veřejnosti.
 10. Připraveno bude na dobu soutěže občerstvení, dárek na památku a na závěr raut jak pro účastníky, tak platící hosty. Při rautu bude vyhlášena tombola.
 11. V průběhu soutěže není dovoleno kouření.

             Legenda: a) fyzická svéprávná osoba starší 18 let, libovolného pohlaví, vyznání či místa bydliště

 

S r d e č n ě    z v e   p ř í p r a v n ý   v ý b o r

 

POZOR   DŮLEŽITÉ !!!

 

        Prosíme producenty, aby svou závaznou účast potvrdili vyplněnou přihláškou nejpozději do pátku 7.1.2022. Tiskopisy Přihlášek budou zaslány mailem spolu s touto pozvánkou zaregistrovaným účastníkům nebo budou k vyzvednutí v obchodě U Březinů a samoobsluze nebo budou zaslány na vyžádání nebo stažitelné z www.obce. Přihlášku je možné stáhnout ZDE.

        Přihlášky předejte Milanu Bedrošovi, Žatčany 129 nebo zašlete na mail: mbedros@bedros.cz nebo předejte v obchodě u Březinů a samoobsluze.  Případné dotazy volejte na 731616410.

        Žádáme hosty, aby se kvůli zajištění pohoštění taky přihlásili na výše uvedené spojení.

 

Těšíme se na Vaši účast

Milan Bedroš