Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Oznámení o době a místě konání voleb do ZO Žatčany

3. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech konání voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Ing. František Poláček starosta obce

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Žatčany

Starosta obce Žatčany podle § 29 zákona č. 491/2001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje

1. Volby do Zastupitelstva obce Žatčany se uskuteční:

  • v pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hod.
  • v sobotu 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hod.

2. Místem konání voleb v Žatčanech je zasedací místnost Obecního úřadu Žatčany, Žatčany 125.

3. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech konání voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

V Žatčanech dne 2. 9. 2022

Ing. František Poláček
starosta obce Žatčany