Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Oznámení voleb do EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta obce Žatčany na základě § 32 odst.2 a 3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

- v pátek 7. června 2024 v době od 14:00 do 22:00 hodin
- v sobotu 8. června 2024 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb v Žatčanech je zasedací místnost Obecního úřadu Žatčany, Žatčany č. p. 125.

3. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech konání voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 


Voliči, kteří ze závažných, zejména ze zdravotních důvodů, nemohou přijít k volbám a chtějí volit, se mohou přihlásit na obecní úřad nebo v průběhu voleb okrskové volební komisi. Ta je navštíví v sobotu dopoledne s přenosnou volební schránkou.


Zveřejnění výsledků voleb

Ihned po ukončení hlasování ve volbách do EP na území ČR, tj. v sobotu ve 14:00 hod., zahájí okrsková volební komise sčítání hlasů a výsledky hlasování předá Českému statistickému úřadu. Výsledek hlasování může být zveřejněn až po ukončení hlasování ve všech členských státech EU.

Uvedené informace jsou v plném znění zveřejněny na úřední desce OÚ